Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
melanie drent artwork
melanie drent artwork
01 februari 2015

Waaruit bestaat een leefbaar loon?

Volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 heeft “een ieder die arbeid verricht heeft recht op een rechtvaardige (..) beloning, die hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert.”

Leefbaar loon is ook onderdeel van de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), en een eis in de OESO-richtlijnen voor internationaal ondernemen. Het is kortom een belangrijk onderdeel van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar in de praktijk speelt het begrip nog nauwelijks een rol.

Een van de obstakels is het vaststellen van wat een rechtvaardig loon inhoudt. De ILO houdt het op “een loon dat voldoende is om te kunnen beantwoorden aan de basisbehoeften van een gezin van gemiddelde grootte in een bepaalde economie.” Wat die basisbehoeften zijn definieert de organisatie dan weer niet.

Het internationale netwerk Floor Wage Alliance ontwikkelde een methode om de hoogte van het leefbaar loon per land vast te stellen. Uitgangspunten hierbij: een leefbaar loon is altijd een gezinsloon, biedt ruimte om te sparen en wordt bij voorkeur regionaal vastgesteld, zodat er geen internationale loonconcurrentie ontstaat en het basisniveau van de lonen voor alle werknemers stijgt.

ISEAL, de koepel van keurmerken zoals Fairtrade, voegt daaraan toe dat een leefbaar loon voorziet in voedsel, water, wonen, onderwijs, gezondheidszorg, transport, kleding en andere essentiële behoeften, inclusief een reserve voor onverwachte gebeurtenissen.

Uit de P+ Special 'Living Wage'