Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Scheltus en Sprengers, foto Anne Hamers
Scheltus en Sprengers, foto Anne Hamers
11 februari 2017

Handleiding leefbaar loon textiel van ASN Bank

Alle kledingbedrijven waar ASN Bank in belegt krijgen binnenkort een handleiding aangeboden. Hoe bereiken we in het jaar 2030 een leefbaar loon voor alle textielwerkers in jullie productielocaties? P+ beschrijft de slagen die Charlotte Scheltus en Piet Sprengers van ASN Bank willen maken om dit mensenrecht te realiseren.

Alles wat nodig is om te komen tot een leefbaar loon in de textielsector, daarover gaat de Special van P+ deze week. Scheltus en Sprengers sturen binnenkort hun methodiek op naar de 13 textielbedrijven waarin ASN Bank belegt. Bekende merken als H&M, Puma, Adidas, Zara, Esprit en Nike maken onderdeel uit van het ASN Duurzaam aandelenfonds. ASN Bank wil met 13 grote concerns aan de slag.

De bank neemt de definitie van de Sociaal Economische Raad (SER) als uitgangspunt: “Een leefbaar loon stelt een mens (in dit geval productiemedewerker) in staat te voorzien in de basisbehoeften van zichzelf en hun gezin. Dit houdt in: voeding, kleding, huisvesting, onderwijs en zorg. Daarnaast kan de kostwinner zo’n 10 procent van zijn loon opzij zetten voor onvoorziene kosten. De hoogte van dit leefbare loon verschilt van land tot land.”

In de P+ Special lichten Scheltus (1984) en Sprengers (1958) deze 4 ‘slagen’ toe, die tot 2030 nodig zijn. “Als duurzame belegger bieden we textielbedrijven een methodiek aan, op basis waarvan we samen ervaringen kunnen uitwisselen.”

+ Tijdens ‘Slag 1’ is het belangrijk een eigen beleid voor een leefbaar loon te formuleren.

+ Tijdens ‘Slag 2’ komt het er op aan een loonniveau voor de medewerkers te bepalen.

+ Tijdens ‘Slag 3’ wordt er gewerkt aan het ‘inkomensgat’, het verschil tussen de minimumlonen en de wat nodig is om echt te kunnen bestaan.

+ Tijdens ‘Slag 4’ worden de resultaten met alle betrokkenen gedeeld.

Waarom ASN Bank zo werkt, wordt ook uitgelegd. ASN Bank beheert 13 miljard euro, maar is niet de allergrootste bank ter wereld. Toch heeft de bank meer invloed dan je zou verwachten. “En dat willen wij ook graag”, zeggen Sprengers en Scheltus Hij is hoofd duurzaamheid van de bank, zij adviseur duurzaamheidsbeleid en onderzoek.

Om hun ambitie te onderstrepen is het gesprek met P+ over hun ‘handleiding leefbaar loon’ voor textielbedrijven niet in eigen kantoor in Den Haag georganiseerd maar in Utrecht, bij de nieuwe Volksbank. Sinds kort maakt ASN Bank als label deel van uit van deze groep, samen met SNS, de RegioBank en BLG Wonen. Sprengers: “Ik kom hier de laatste tijd heel veel. Het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank is door de hele groep overgenomen.”

Maar ASN Bank weet ook andere banken te stimuleren. Het eigen beleid om ‘klimaatneutraal’ te bankieren is inmiddels ook een  belangrijk onderwerp binnen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De inspiratiebron wordt erkend in een ‘Klimaatstatement’ van deze organisatie: ‘Nederlandse banken streven ernaar de uitstoot van broeikasgassen van hun bedrijfsvoering (kantoren en mobiliteit) voortdurend te verminderen. Een deel van de Nederlandse banken heeft een klimaatneutrale bedrijfsvoering, een ander deel hoopt dat binnenkort te bereiken’.

ASN Bank gaat nog verder, door ernaar te streven met al haar financieringen en beleggingen volledig klimaatneutraal te zijn. In 2030 moet dit wereldwijd unieke klimaatdoel gerealiseerd zijn. Voor de kledingbedrijven is in hetzelfde jaar een stip op de horizon geplaatst: in dat jaar moeten de bedrijven waarin ASN Bank belegt een leefbaar loon hebben ingevoerd.

Piet Sprengers: “Het was vooral onze degelijke methodiek van Klimaatbeleid die indruk maakte. Op diezelfde wijze willen wij ook meehelpen om een leefbaar loon in de textielsector te realiseren. Samen met het Impact Centre van de Erasmus Universiteit hebben wij onder 14 textielbedrijven een 0-meting gedaan. We weten dus waar elk bedrijf staat. Op dit fundament bouwen we een handleiding die we de bedrijven zullen aanbieden.”

Charlotte Scheltus: “Bedrijven mogen zelf een benchmark voor een leefbaar loon kiezen en een doel, zolang het maar een gemotiveerde beslissing is. Wij willen als aandeelhouder graag meedenken over de praktische uitwerking en de resultaten.”

De eerste contacten met textielbedrijven zijn er ook al. Sprengers kent de vragen die dan gesteld worden over een leefbaar loon aan een kritische aandeelhouder: hoe moet zo’n beleid er dan uitzien? Sprengers: “Onze kennis is dan veel belangrijker dan het gewicht van ons aandelenpakket. We hoeven ook niet te dreigen. We zijn geen ngo die voortdurend op negatieve knoppen drukt. Ze zien ons als een wellicht lastige, veeleisende partij. Maar dus wel één die weet waar hij het over heeft. Ook één waar in de financiële wereld naar gekeken wordt en vandaag roept wat grote institutionele investeerders als pensioenfondsen over vijf jaar wellicht ook roepen.”

De handleiding biedt ASN Bank daarom straks aan als een ‘open source’ document, waar ook andere financiële instellingen mee kunnen werken. Sprengers noemt het due diligence: “Op deze manier kan onze invloed op duurzame ontwikkelingen groter worden dan we zelf zijn.”

Download de PDF Special over leefbaar loon hier.

Downloads

Meer info download je hier:

Download Special ASN Bank leefbaar loon textiel (1768 kb)