Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
13 mei 2014

7 lessen over Impact Investing

Met slechts 1 procent van het belegd vermogen op aarde zijn grote wereldproblemen op te lossen. Dat is een van 7 geleerde lessen in de 7 jaar dat  impact investing nu bestaat, volgens de Rockefeller Foundation.

De 7 lessen staan in het e-book  "The Power of Impact Investing: Putting Markets to Work for Profit and Global Good." Het is uitgebracht door de Rockefeller Foundation zelf.

Over het ontstaan van Impact Investing schreven we in de laatste P+ in het artikel ‘Een korte geschiedenis van het duurzame geld’ het volgende: “Aan het Italiaanse Comomeer bedenken de mensen achter de Rockefeller Foundation de term ‘Impact Investing’. Ze laten het oude begrip ‘Mission Related Investing’ ter plekke naar de bodem van het bergmeer zakken. Hoogleraar en SNS Asset Management-directeur Harry Hummels pikt dit denken als eerste in Nederland op en wordt in 2011 mister Impact Investing. Maar dat is een officieuze titel. Officieel krijgt hij in 2012 de functie van Europees liaison voor het Global Impact Investing Network (GIIIN), een netwerk waar niet alleen zijn eigen SNS Impact Investing deel van uitmaakt, maar ook hele grote jongens als de Rockefeller Foundation zelf en de Bill & Melinda Gates Foundation. Hummels investeert voortaan geen cent als hij daarmee niet aantoonbaar sociale of milieuresultaten weet te boeken.”

Hier de 7 lessen, in eigen vertaling.

1 + Impact investeren is ongelooflijk divers
Impact investing probeert zowel financieel als maatschappelijk rendement te genereren. Onder deze paraplu blijken een schat aan mogelijkheden te schuilen. Denk aan microfinanciering, betaalbare woningbouw, natuurbehoud en het financieren van duurzame energie, met als laatste ontwikkeling het uitgeven duurzaamheidsobligaties. Impact investments kunnen de vorm krijgen van van equity, van schuld, van deposito's in contanten. Ze kunnen ook een hybride vorm aannemen, een combinatie van dit alles. De beleggers zijn net zo divers als de impact investments zelf: variërend van particuliere bankiers tot institutionele beleggers, bestuursleden van non-profitorganisaties of de kleinschalige crowd-financiers die een scala aan doelen vertegenwoordigen. Er is voor elk wat wils.

2 + Sociale bedrijven vormen het hart van impact investing
Impact bedrijven -in Angelsaksische landen ook wel aangeduid als sociale ondernemingen-c ombineren passie met goede ideeën. Ze creëren banen, verstrekken van essentiële goederen en diensten, en creëren ook milieuvoordelen. Zonder deze ondernemingen zouden beleggers hun euro’s en dollars niet kunnen vertalen in gewenste effecten.

3 + De rating en meetsystemen zijn de bottleneck
Meetsystemen naar het werkelijke effect van impact investing helpen niet alleen beleggers en fondsbeheerders bij het beoordelen van de sociale en milieuprestaties van hun investeringen, maar stellen ook de bedrijven in staat  hun activiteiten en diensten te verbeteren. Een verdere verfijning van deze tools zullen het vertrouwen van investeerders in de prestaties bedrijven verhogen.

4 + Het met elkaar delen van mislukkingen is waardevol
Net zo belangrijk als geslaagde beleggingen, zijn de lessen die geleerd kunnen worden uit mislukte projecten. Het is normaal bij investeringen, ook bij doorsnee projecten, dat er altijd een kans is dat een belegging niets oplevert. Dat gebeurt zelfs vaak. Beleggers zijn huiverig om dit naar buiten te brengen. In het geval van impact investing is het heel belangrijk om zulke informatie toch open te delen. Deze lessen zullen beleggers helpen om meer tijd te steken in het opschalen van modellen die wel succesvol zijn.

5 + Impact investing is nu wereldwijd
In de eerste jaren was impact investing een initiatief dat begon in de Verenigde Staten en in Europa, ook in Nederland. Op dit moment is de ontwikkeling al wereldwijd en zijn er investeringen te vinden in Zuidoost-Azië, in India, in Afrika, in Latijns Amerika en in het Midden-Oosten.

6 + De rol van overheden is cruciaal
De gemiddelde belegger heeft het niet altijd in de gaten, maar overheden kunnen hun leven makkelijker of moeilijker te maken, afhankelijk van de insteek die ze kiezen voor impact investing. Manieren waarop overheden impact investing positief kunnen beinvloeden is onder andere het verzorgen van een goede wetgeving voor het functioneren van sociale ondernemingen, het heffen van  lagere vennootschapsbelasting voor bedrijven die een hoge impact hebben, het financieren van ‘incubators’, en het mee-investeren in fondsen in eigen land.

7 + Als impact investing ‘gewoon’ wordt, zal de wereld een betere plek zijn
Impact investing is in zeven jaar nog zeker niet een instrument geworden, waar beleggers elke dag naar grijpen. Dat hoeft ook niet. Berekeningen wijzen uit dat wanneer impact investing slechts 1 procent van alle professioneel beheerde gelden zou omvatteen, er honderden miljarden euro’s en dollars naar projecten stromen die onze grootste wereldproblemen kunnen oplossen, van het oplossen van gezondheidsvraagstukken tot het aanpakken van de opwarming van de aarde.

Bestellen van e-book The Power of Impact Investing
 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier