Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Rapportcijfer 8 voor P+ People Planet Profit
Rapportcijfer 8 voor P+ People Planet Profit
20 maart 2014

Steeds meer lezers geven P+ rapportcijfer 8

Bij het vorige leesonderzoek in 2010 kreeg P+ People Planet Profit al een hoge waardering. De rapportcijfers zijn bij het nieuwste onderzoek nog verder gestegen. Dank daarvoor!

Enkele highlights uit het lezersonderzoek.

+ 56 procent geeft het rapportcijfer 8 voor de algemene indruk van het blad.

+ 47 procent geeft het rapportcijfer 8 voor de inhoud.

+ 50 procent  geeft het rapportcijfer 8 voor de leesbaarheid.

+ 47 procent geeft het rapportcijfer 8 voor de vormgeving.

+ 43  procent geeft het rapportcijfer 8 voor de fotografie.

Opvallend is de toegenomen waardering voor de cartoons en illustraties: van het gemiddelde rapportcijfer 7,0 naar 7,7.

De lezers willen iets meer over buitenlandse Best Practices lezen: het percentage dat dit aangaf steeg van 25 naar 36 procent.

De leestijd steeg ook iets: 35 procent van de lezers gaf aan een half uur of langer in P+ lezen. Zou het te maken hebben met de groep van lezers met een wetenschappelijk opleidingsniveau, dat van 50 naar 59 procent ging.

Het nieuwe onderzoek bevestigt dat lezers het tijdschrift nog steeds graag doorgeven aan anderen. Meer dan de helft van alle lezers! Zo’n 6 procent geeft het blad zelfs door aan vier of meer anderen.

Doel van het lezersonderzoek was ook te peilen of de lezers belangstelling hebben voor een digitale versie van het tijdschrift. Daar blijkt een meerderheid van 56 procent interesse voor te hebben.

Partners van P+ is inmiddels gevraagd commentaar te leveren op de eerste proeven met het op digitale wijze presenteren van informatie.

Iedereen die de moeite genomen heeft, dank voor het meedenken en het invullen van de enquete!

Download de volledige uitslag als PDF-file, onderaan de linkerkolom.

Jan Bom, hoofdredacteur P+ People Planet Profit
Bob Wennekendonk, uitgever P+ People Planet Profit

Downloads

Meer info download je hier:

Lezersonderzoek P+ 2014 (PDF) (39 kb)