Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Jan Jonker lintje, foto Jan Bom
Jan Jonker lintje, foto Jan Bom
05 oktober 2018

Lintje voor hoogleraar duurzaamheid Jan Jonker

Prof. dr. Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester van Doetinchem. 

Jan Jonker ontvangt het lintje voor zijn baanbrekende werk op het gebied van strategie en nieuwe businessmodellen in de transitie naar een duurzame economie. Zijn onderzoek richt zich op het organiseren van duurzaamheid, als een (veranderkundige) opgave van én tussen organisaties. Dit mondt uit in de ontwikkeling van nieuwe businessconcepten en -modellen. 

Daarnaast staat hij bekend als een soms activistische hoogleraar die een actieve bijdrage levert aan de transitie richting een inclusieve, duurzame en circulaire maatschappij. 

Het afgelopen decennium liet Jonker een aaneenschakeling zien van door hem geïnitieerde projecten om niet alleen de boodschap van de noodzakelijke transitie uit te dragen, maar ook om met een praktische insteek een maatschappelijke beweging op gang te brengen.

Kenmerkend voor zijn aanpak is het werken met grote groepen mensen om met elkaar plannen te realiseren. Samen werken aan transitie in een proces van kenniscreatie en van betekenisverlening is voor hem het centrale motief.

De koninklijke onderscheiding werd uitgereikt tijdens het slot van het internationale seminar ‘The City as a Businessmodel’ aan de Nijmegen School of Management, dat door Jan Jonker werd georganiseerd.