Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Zakendoen in de Nieuwe Economie
Zakendoen in de Nieuwe Economie
18 april 2014

Marga Hoek maakt Managementboek van het Jaar

Wij voorspelden het en het kwam nog uit ook. Marga Hoek schreef met ‘Zakendoen in de Nieuwe Economie’ het managementboek van het Jaar 2014. Daarin lanceerde ze de ‘Trias Pecunia’.

Wij schreven het vorig jaar al: met ‘Zakendoen in de Nieuwe Economie’ is er een nieuwe verplichte titel bij voor in de MVO-boekenkast. Vijf sterren gaven we het lijvige boekwerk, het maximum.

Niet omdat de directeur van de ondernemersvereniging De Groene Zaak uitlegde wat duurzame businessmodellen zijn. Wij vonden vooral interessant dat Marga Hoek daar een duurzaam financieringsmodel aan toevoegde, de Trias Pecunia.

Haar ‘Trias Pecunia’ bestaat uit drie gestapelde bouwstenen. Hoek wil hiermee een oude verbinding restaureren, die tussen ‘geld’ en ‘reële waarde’. In de jacht naar winstmaximalisatie zijn deze fundamenten van het kapitalistische systeem vervaagt, zoals ook de fresco van het Laatste Avondmaal op den duur bijna niet meer te zien was. Het meesterwerk van Leonardo da Vinci moest opnieuw van kleur en glans worden voorzien. Hoek: “Geld krijgt hiermee zijn oorspronkelijke functie terug. Het is weer een waarderingsmiddel dat bestendige waardecreatie op de lange termijn mogelijk maakt.”

Hoe ziet de piramide van Hoek -en al haar mededenkers- er uit? We citeren haar boek.

Over de onderste laag van het bouwwerk:
“Het cement voor het fundament is niet primair het product van vreemd vermogen, maar van waardecreatie. Dat betekent dat ondernemers in eerste instantie niet louter bij de bank aankloppen, maar zoeken naar mogelijkheden om hun financieringsbehoefte te beperken. Ondernemers reduceren deze behoefte door creatieve combinaties met andere marktpartijen aan te gaan. Partijen die hen afzet garanderen of waarmee ze diensten en producten kunnen ruilen. Ze geven hiermee de businesscase een kwaliteitsinjectie, en vergroten tegelijkertijd hun onafhankelijkheid.”

Over de tweede laag:
“Deze laag van de piramide bestaat uit een ander soort financieringsbouwstenen. Bouwstenen die zich verbinden met de doelstellingen en de beoogde resultaten van de ondernemer. Ofwel, stakeholders die behalve funding (financiering) ook kennis of kunde inbrengen en die intrinsiek betrokken zijn bij de businesscase en een belang hebben bij het slagen ervan.”

Over de derde laag:
“Voor het topje van de piramide kijkt de ondernemer naar de stapel bouwstenen van de oude economie. Welke van die stenen maakt een connectie met de businesscase? Welke partijen kan de ondernemer aantrekken om zijn specifieke meerwaarde? Bijvoorbeeld om te internationaliseren of snelle groei te financieren.”

Deze filosofie, een knipoog naar de Trias Energetica uit de duurzame bouwwereld, werkt Hoek steeds concreter uit, zelfs al met de eerste praktijkvoorbeelden, zoals dat van Albert Fischer van venture-capitalonderneming Yellow & Blue. Het bedrijf Locamation uit het portfolio van Yellow & Blue ontwikkelde een smart grid-technologie in samenwerking met potentiële klant Alliander. Deze klant werd – na een investering van Yellow & Blue – launching customer, waardoor Locamation nauwelijks aanvullende financiering nodig had om verder te groeien.

Het volledige artikel uit P+ is gratis downloadbaar. Zie de linkerkolom onderaan.

Het boek ‘Zakendoen in de Nieuwe Economie’ is direct te bestellen bij Managemenboek.nl, de organisator van de prijs. Het boek kost 40 euro.
 

Downloads

Meer info download je hier:

Recensie P+ van boek Marga Hoek (208 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier