Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Marga Hoek
Marga Hoek
12 september 2013

Marga Hoek lanceert Trias Pecunia

De duurzame businessmodellen zijn er. Marga Hoek van Groene Zaak voegt daar nu een duurzaam financieringsmodel aan toe, de Trias Pecunia.

In haar lijvige boek ‘Zakendoen in de nieuwe economie’ is het hoofdstuk over financiering van duurzame ondernemingen veruit het meest vernieuwende. De directeur van groene ondernemersvereniging De Groene Zaak lanceert hier een nieuw financieel fundament voor duurzaam ondernemen. Ze noemt het met een knipoog ‘de Trias Pecunia,’ dat dan ook uit drie gestapelde bouwstenen bestaat.

Hoek wil hiermee een oude verbinding restaureren, die tussen ‘geld’ en ‘reëele waarde’. In de jacht naar winstmaximalisatie zijn deze fundamenten van het kapitalistische systeem vervaagt, zoals ook de fresco van het Laatste Avondmaal op den duur bijna niet meer te zien was. Ook dat meesterwerk van Leonardo da Vinci moest opnieuw van kleur en glans worden voorzien. Hoek: “Geld krijgt hiermee zijn oorspronkelijke functie terug. Het is weer een waarderingsmiddel dat bestendige waardecreatie op de lange termijn mogelijk maakt.”

Hoe ziet de piramide van Hoek en al haar mededenkers er uit? We citeren haar boek.

Over de onderste laag:
“Het cement voor het fundament is niet primair het product van vreemd vermogen, maar van waardecreatie. Dat betekent dat ondernemers in eerste instantie niet louter bij de bank aankloppen, maar zoeken naar mogelijkheden om hun financieringsbehoefte te beperken. Ondernemers reduceren hun financieringsbehoefte door creatieve combinaties met andere marktpartijen aan te gaan. Partijen die hen afzet garanderen of waarmee ze diensten en producten kunnen ruilen. Ze leggen verbanden die hun financieringsbehoefte beperken en hiermee de businesscase een kwaliteitsinjectie geven, maar ook hun onafhankelijkheid vergroten.”

Over de tweede laag:
“Deze laag van de piramide bestaat uit een ander soort financieringsbouwstenen. Bouwstenen die zich verbinden met de doelstellingen en de beoogde resultaten van de ondernemer. Ofwel, stakeholders die behalve funding ook kennis of kunde inbrengen en die intrinsiek betrokken zijn bij de businesscase en een belang hebben bij het slagen ervan.”

Over de derde laag:
“Voor het topje van de piramide kijkt de ondernemer naar de stapel bouwstenen van de oude economie. Welke van die stenen maakt een connectie met de businesscase? Welke partijen kan de ondernemer aantrekken om zijn specifieke meerwaarde? Bijvoorbeeld om te internationaliseren of snelle groei te financieren.”

Deze filosofie, een knipoog naar de Trias Energetica uit de duurzame bouwwereld, werkt Hoek steeds concreter uit, zelfs al met de eerste praktijkvoorbeelden, zoals dat van Albert Fischer van venture-capitalonderneming Yellow & Blue. Het bedrijf Locamation uit het portfolio van Yellow & Blue ontwikkelde een smart grid-technologie in samenwerking met potentiële klant Alliander. Deze klant werd – na een investering van Yellow & Blue – launching customer, waardoor Locamation nauwelijks aanvullende financiering nodig had om verder te groeien.

Er is weer een verplicht boek voor in de MVO Boekenkast bij.

Zakendoen in de Nieuwe Economie
Auteur Marga Hoek, onder redactie van Felix de Fijter
Uitgeverij Kluwer
ISBN boek 9789013109429
ISBN e-boek 9789013109436

De volledige recensie van dit boek volgt in het novembernummer van P+.

Op de Conferentie Closing the Loop 2013 werken ook Bas Ruter en Daan Dijk van de Rabobank op 2 oktober nieuwe duurzame financieringsmodellen uit, aan de hand van de dagelijkse praktijk van de bank. Met name in de Biobased Economy zijn er al 'tastbare' modellen gerealiseerd.

Volledige programma Closing the Loop 2013