Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Marga Hoek en Al Gore, foto WakaWaka
Marga Hoek en Al Gore, foto WakaWaka
09 oktober 2016

Marga Hoek realiseert Global Goals met BfG

De naam van de nieuwe onderneming is: Business for Good (BfG). Het doel: opschalen van business-innovaties voor de 17 Global Goals van de VN. De directeur: Marga Hoek, oud-directeur van de Groene Zaak.

Hoek lanceerde haar nieuwe internationale bedrijf tijdens het Inspiration360 event in de Ziggo Dome, georganiseerd door WakaWaka. Ze schudde er ook de hand van hoofdgast Al Gore, die belegt in duurzame ondernemingen.

Wat haar nieuwe internationale bedrijf gaat doen? Hoek: “In essentie is Business for Good (BfG) een matchmaker die enerzijds de behoeften in landen en steden (de vraag naar innovaties) en anderzijds de duurzame business-innovaties identificeert (het aanbod aan oplossingen). Vervolgens gaan we deze koppelen aan investeerders en (Corporate Venture Capital fondsen van) multinationals. Doel is om veel sneller schaalgrootte te creëren, zodat er ook daadwerkelijk sprake is van duurzame impact.”

Hoek stelde al eerder in P+ het probleem aan de orde, met name in Nederland: “We moeten van start-ups naar scale-ups.”

BfG richt zich expliciet op de 17 Social Development Goals (SDGs) die de VN hebben geformuleerd. De onderneming hanteert daarbij een shared value benadering, ofwel van een combinatie van een winstgevende business case en een zichtbare bijdrage aan de realisatie van – veelal meerdere – Global Goals. Hoek’s nieuwe missie is om een significante positieve bijdrage op de SDG’s de norm te maken, in plaats van de uitzondering.

Hoek verwacht dat BfG snel groeien. “Het business model gaat uit van de mogelijkheid dat partijen kunnen participeren in te creëren of uit te bouwen ventures. Het bedrijfsconcept op zichzelf is dan ook snel schaalbaar. Om een snelle start te verzekeren richt BfG zich vooral op projecten waarbij die opschaling mogelijk gemaakt kan worden, met behulp van haar bestaande netwerken.”

Het eerste concrete project is er al: “We zijn doende met de ontwikkeling van zeer duurzame, CO2 neutrale zuivelboerderijen in Algerije. Na een eerste op te zetten pilot moeten na korte tijd een groot aantal farms ontwikkeld worden.” Naast het project in Algerije is BfG ook bezig met een project voor duurzame en aardbevingsbestendige huisvesting in Noord-Afrika en met het ontwikkelen van de markt voor biologische voedingsmiddelen in het Midden-Oosten. Nieuwe projecten zijn in voorbereiding.

De bedoeling is dat zowel overheden van landen en steden, investeerders, multinationals, start-ups en scale-ups de weg vinden naar BfG. “Het zodanig matchen dat schaal ontstaat, op de juiste plek in de wereld is onze kernactiviteit en dus verbinden we al deze partijen, willekeurig vanuit welke invalshoek”, aldus Hoek.

Voor meer informatie, zie website Marga Hoek