Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Pensioenfondsen meebeslissen
Pensioenfondsen meebeslissen
31 maart 2015

Handleiding meebeslissen in pensioenfonds

Meebeslissen over duurzaam beleggen van je eigen pensioenfonds. De VBDO heeft een handleiding ‘deelnemersdialoog’ om tot die situatie te komen.

Deelnemers van pensioenfondsen worden veel te weinig geconsulteerd over hoe hun geld kan bijdragen aan verduurzaming van de samenleving. Dat vindt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De beleggersvereniging introduceert een handleiding die pensioenfondsen moet helpen die dialoog met de achterban te voeren.

De VBDO raadpleegde vele deskundigen op dit gebied, waaronder ook P+-columniste Marleen Janssen Groesbeek, lector Sustainable Finance & Accounting aan de Avans Hogeschool. Zij vindt: “De rol van deelnemers zou veel groter moeten zijn. Het is hun geld, dus zij zouden een belangrijke stem moeten hebben.”

De handleiding is het volgens directeur Giuseppe van der Helm een logisch bijproduct van het jaarlijkse benchmarkonderzoek naar de duurzaamheid van pensioenfondsen. Dat is in oktober voor de achtste keer gepubliceerd. In dat onderzoeksrapport constateert de VBDO dat nog maar 28 procent van de 14 onderzochte pensioenfondsen haar deelnemers op een eenvoudige manier raadpleegt over het duurzaam beleggingsbeleid dat ze hanteren. 31 Procent raadpleegt alleen de deelnemersraad, die voor 80 procent uit mannen bestaat, een oververtegenwoordiging van bijna 20 procent. “We zien daar dus nog een knelpunt”, aldus Van der Helm. “Deze handleiding helpt pensioenfondsbesturen om het gesprek op gang te krijgen.”

Thema’s die erg leven zijn controversiële wapens, mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptie. Deelnemers willen liever niet dat hun pensioengeld naar bedrijven of overheden gaat die een loopje mee nemen.

Het stappenplan voor pensioenfondsen van de VBDO ziet er zo uit:

1. Stel randvoorwaarden op
+ Bepaal doel van de raadpleging.
+ Wees duidelijk wat er met de resultaten gebeurt
+ Informeer de betrokkenen

2. Kies Methode
+ Enquête
+ Focus groep / diepte-interviews
+ Open bijeenkomsten

3. Kies vragen
+ Algemene vragen
+ Specifieke vragen

4. Follow-up

Op de linkerkolom onderaan de handleiding van de VBDO