Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
maatschappelijk hart, illustratie Tomas Schats
maatschappelijk hart, illustratie Tomas Schats
23 mei 2017

Maatschappelijke bedrijven nu in meerderheid

'Vermaatschappelijking’ is zo’n sterke trend onder bedrijven, dat nu al meer dan de helft van de organisaties invulling geeft aan maatschappelijke doelstellingen. Dat blijkt uit de jongste enquête onder MVO Experts, georganiseerd door het Impact Centre Erasmus.

De nieuwe Special van P+ gaat in op deze nieuwe termen: ‘vermaatschappelijking’ en ‘hybridisering’ van bedrijven. Een hybride onderneming is een bedrijf dat zowel een financieel als een maatschappelijk doel nastreeft. De kop van de uitgave van deze week luidt dan ook: ‘Van winst maken naar goeddoen’.

De eerste resultaten bevestigen de trend. Van de organisaties waar de MVO experts die de vragenlijst hebben ingevuld werken, zijn 42 procent financieel gedreven, 49 procent maatschappelijk gedreven en 9 procent een familiebedrijf of een coöperatie.

Onderzoekster Karen Maas: “De manier waarop organisaties doelstellingen bepalen, formuleren en invulling geven aan deze doelstellingen varieert per bedrijf. Opvallende bevindingen zijn dat de ‘people’ dimensie sterk aan aandacht heeft gewonnen. Ook is er een duidelijke verschuiving van doing no harm naar doing good. De meeste doelstellingen hebben een nationale focus.”

Met andere woorden: het MVO-beleid heeft een tipping point bereikt. Deze ontwikkeling wordt nog extra versterkt nu bedrijven invulling gaan geven aan maatschappelijke doelen, de Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals geformuleerd door de VN. Ook het academische begrip ‘waardecreatie’ krijgt steeds meer praktische inhoud.

Maas: “Het wordt steeds drukker in het maatschappelijke midden, met organisaties die zich in de richting van een sociale onderneming bewegen.”

Het onderzoek onderbouwt ook een steeds luider wordende klacht: de overheid blijft sterk achter. De meeste geënquêteerden stellen zelfs dat de overheid drempels opwerpt om snel te kunnen verduurzamen.

Maas daarover: “Er ligt wel een duidelijke rol voor de overheid, die nu nog steeds als grote barrière wordt gezien om maatschappelijke doelstellingen te behalen. De overheid zou organisaties juist beter moeten faciliteren om een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren.”

Deze P+ Special is een voorproefje voor een grootschalig academisch onderzoek naar sociaal ondernemerschap en de ‘hybridiseringsbeweging’. De resultaten zullen in de winter 2017 beschikbaar zijn. Het Impact Centre Erasmus heeft voor de laatste enquête in P+ een aantal eerste theoretische concepten en bevindingen voorgelegd aan de meer dan 500 MVO professionals van het MVO Expertpanel.

Download P+ Special ‘Van winst maken naar goeddoen’.

Downloads

Meer info download je hier:

Goeddoen, P+ Special onderzoek MVO Experts (627 kb)