Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Microgrid vanuit zonnepark ABB
Microgrid vanuit zonnepark ABB
04 september 2015

Bedrijfsleven legt microgrids in Afrika aan

Een bundeling van grote bedrijven gaat kleine lokale energiesystemen in Zuid-Afrika aanleggen: microgrids. Gekoppeld aan zonnepanelen kunnen afgelegen dorpen opgewekte energie opslaan en zelfvoorzienend worden.

Dat maakt de World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) bekend, de organisatie waar de Nederlander Peter Bakker directeur is. Het conglomeraat aan bedrijven bestaat uit BB, Alstom, EDF, Engie, Eskom, First Solar and Schneider Electric. Bakker maakte de plannen bekend op de bijeenkomst Action2020 Climate Dialogues in Zuid-Afrika, een opmaat voor de grote klimaatconferentie COP21 in Parijs, in December.

Naar schatting hebben 1,3 miljard mensen op dit moment geen aansluiting op een vast energienet. Dit nadeel kan uitpakken als een voordeel, zeker wanneer deze grote netten door kolencentrales gevoed worden. Door lokale energiesystemen aan te leggen is er geen emissie van het broeikasgas CO2.

Het is een ontwikkeling die ook interessant is voor Nederland. Ook al heeft iedereen hier een aansluiting op het elektriciteitsnet, deskundigen voorzien technische problemen wanneer steeds meer mensen energieproducent worden, met zonnepanelen op het dak. Het systeem is gebouwd op centrale levering, niet op grootscheepse teruglevering aan het net.

In het volgende nummer van P+ onderzoekt Marga Edens van RWE met twee praktijkdeskundigen deze knelpunten in Nederland.

De groep ondernemingen onder leiding van de WBCSD stelt dat de technologie inmiddels ‘field proven’ is: in de praktijk getest. Volgens ABB wordt hier inmiddels al 15 jaar aan gewerkt. Proefprojecten draaien onder andere in Alaska, in Chili en aan een baai in Australië. Het Zwitserse technologie-concern ontwikkelde software om de opgewekte stroom te verdelen door middel van een Microgrid Plus System en een opslag PowerStore van onder andere batterijen. De systemen bestaan bijvoorbeeld uit kleine centrale zonneparkjes, die aan een gemeenschap leveren. Wat nu moet gebeuren is deze technische kennis opschalen door middel van een duurzame business modellen.

Participant ABB maakte een inzichtelijk filmpje over de ontwikkeling van microgrids