Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Algenteelt
Algenteelt
21 maart 2015

129 miljoen voor verduurzaming visserij en algenteelt

Samen met de Europese Commissie stelt staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken voor de komende 7 jaar 129 miljoen eurobeschikbaar voor verdere verduurzaming van de visserij en de aquacultuur. Plus: die van algenkweek.

De Europese Commissie heeft het Nederlandse programma voor de inzet van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) voor de periode 2014-2020 goedgekeurd. Nederland is daarmee een van de eerste landen met een goedgekeurd programma. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Dijksma stelt: “Consumenten vragen steeds meer om duurzame vis. Voor vissers betekent dit dat ze hierop in moeten spelen. Dit programma is bedoeld om deze innovatie en verduurzaming bij vissers aan te jagen.”

Maar, in het plan is ook ruimte om de initiatieven op gebied van algenkweek verder te stimuleren. Wij citeren het Nationaal Strategisch Plan Aquacultuur. 

"Het Nederlandse marktperspectief voor micro- en macroalgen verschilt van het perspectief voor de kweekvis- en de schelpdiersector. Op dit moment is er nog een aantal vooral technische uitdagingen bij de productie van algen voordat productie mogelijk op commerciële schaal ontwikkeld kan worden. Zo is voor veel toepassingen de kostprijs van productie van microalgen nog te hoog. Multinationals zoals Unilever zien in algen echter een duurzaam alternatief voor huidige grondstoffen. Dit betekent een enorm potentieel voor de algenkweek. Hetzelfde geldt voor productie van macroalgen in Noordzee en/of Oosterschelde. Door het uitvoeren van succesvolle pilots en (na een gebleken succesvolle uitvoering ervan) opschaling is een reductie in de kostprijs te verwachten. Nieuwe toepassingen van macro- en microalgen moeten passen binnen de wettelijke kaders voor voedselveiligheid (voor mens en dier). Dit is niet vanzelfsprekend, gegeven het kenmerk van de algen dat deze vervuilingen uit het water opneemt (vooral arseen). Voor macro- en microalgen is ontwikkeling van bioraffinage noodzakelijk. Dit is een technische en organisatorische uitdaging, maar biedt veel mogelijkheden voor toepassingen in de biobased economy. Door de (toekomstige) vraag naar duurzame grondstoffen liggen hier zeker kansen, maar goede afstemming met afnemers is hiervoor nodig."

Het Nationaal Strategisch Plan Aquacultuur is ook als PDF te downloaden, zie linkerkolom, onderaan.

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier