Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Minister Lilianne Ploumen
Minister Lilianne Ploumen
18 november 2012

Minister Ploumen wil mkb koppelen aan bedrijven in Afrika

Het kabinet Rutte II bezuinigt 1 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking. Des te feller wordt de strijd om de resterende hulpgelden. Zo ook bij het nieuwe fonds van 750 miljoen euro voor investeringen door kleine en middelgrote ondernemingen.

“Handel en internationale solidariteit moeten elkaar aanvullen”. Aldus de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, tijdens haar eerste openbare optreden, op de Afrikadag van de Evert Vermeer Stichting (PvdA) in Amsterdam. Hoe dat er precies uit gaat zien, daarop moeten we nog even wachten. De minister is pas twee weken in functie. Ploumen wacht nog een stevig robbertje vechten over de precieze invulling van haar nieuwe portefeuille met coalitiegenoot VVD, en vooral ook met het departement van Economische Zaken. Pas in het voorjaar verwacht zij meer duidelijkheid te kunnen geven over de nieuwe aanwending van het budget voor ontwikkelingssamenwerking, inclusief de bezuiniging van 1 miljard euro die ze met ingang van 2014 moet inboeken.   

De tegenstellingen komen onder meer aan het licht bij het aangekondigde fonds van750 miljoen euro voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), ter ondersteuning van investeringen in ontwikkelingslanden. Al snel na de bekendmaking van het Regeerakkoord barstte een debat los – zij het in de schaduw van de opwinding over de inkomensafhankelijke zorgpremie – over de vraag om wiens bedrijfsleven het hier precies ging. Dat van ons natuurlijk, zeiden VVD-Kamerleden en werkgevers. Nee, betoogde de ontwikkelingslobby, het gaat om ondernemers in arme landen, voor hen is de nieuwe pot bestemd. 

De oppositie in de Tweede Kamer probeerde tijdens de behandeling van de regeringsverklaring van Rutte II vorige week duidelijkheid te scheppen middels een motie van de hand van Arie Slob (ChristenUnie). Daarin werd de regering verzocht ervoor te zorgen dat het fonds, in samenwerking met het Nederlandse mkb, ngo's en kennisinstellingen, zodanig vorm te geven dat het ontwikkelingsrelevant is, ten goede komt aan mkb-bedrijven in ontwikkelingslanden (die daarbij wel moeten voldoen aan MVO-normen door naleving van de OESO-richtlijnen). De motie was opzettelijk breed geformuleerd om zoveel mogelijk steun te krijgen. Dat lukte, het was de enige motie over ontwikkelingssamenwerking die de door Kamer werd aangenomen.       

Het nadeel van zo’n algemene tekst is dat iedereen er vervolgens mee aan de haal gaat. Minister-president Rutte legde de motie uit als steun voor een fonds dat vooral het Nederlands mkb ondersteunt bij hun activiteiten in ontwikkelingslanden. De indieners van de motie zagen er toch vooral steun in voor het lokale mkb.

Tijdens de Afrikadag kon minister Ploumen nog geen helderheid scheppen. “Het mkb-fonds valt onder mijn verantwoordelijkheid, hoort bij mijn budget”, zei ze nadrukkelijk in een gesprek met de pers. Een indicatie van waar ze aan denkt was de opmerking dat ze wel wat ziet in partnerschappen tussen bedrijven hier en daar. Verder wilde Ploumen nog geen contouren van haar beleid schetsen. "Ik begrijp het ongeduld, maar we gaan de komende maanden bekijken hoe we het geld effectief gaan inzetten.”

Dat de onenigheid over de aanwending van het mkb-fonds symbool staat voor de ingebakken contradictie in haar portefeuille – hulp en handel – wees de minister van de hand. Op de dag van haar aantreden reisde ze samen met premier Rutte af naar Turkije voor een handelsmissie. Ze maakte er ook afspraken over aanpak van kinderarbeid in de hazelnootpluk. Zonder eerlijke handel geen duurzame groei, aldus de minister. "De boeren in Mozambique verdienen handel in plaats van hulp."

Ploumen prijst zich gelukkig met haar brede portefeuille. “Honger, armoede en achterstand –voedsel, water en klimaat –, vrijheid, veiligheid en bedrijvigheid: het zit allemaal in mijn pakket.” Mondiale problemen kun je alleen in samenhang bekijken, aldus Ploumen. "Ik ben de eerste minister in de geschiedenis die dat ook echt gaat doen. Jarenlang had iedereen de mond vol van coherentie, maar gebeurde er weinig. Dit kabinet durft wel een nieuwe weg in te slaan."

 

De speech van minister Ploumen is als PDF Download beschikbaar: zie linkerkolom onderaan.

Een bericht van Hans van de Veen
 

Downloads

Meer info download je hier:

Speech minister Ploumen (110 kb)