Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 juni 2013

Installateurs vrezen importheffing op Chinese zonnepanelen

Titia Siertsema is boos. De Europese importheffing op Chinese zonnepanelen is slecht voor haar branche, de installateurs die de zonnepanelen monteren en aansluiten.

Hebben de installateurs eindelijk geleerd hoe ze zonnepanelen moeten aanleggen, dreigt er een enorme omzetdaling door de Europese importheffing op Chinese zonnepanelen. De voorlopige heffing van 11,8% kan oplopen naar 47,6 procent.
De brancheorganisatie van de installatiebranche UNETO-VNI is dan ook teleurgesteld over de importheffing zonnepanelen. De installateursvereniging vreest omzetdalingen en banenverlies als gevolg van het besluit.
Voorzitter Titia Siertsema van installateursvereniging UNETO-VNI vindt het besluit van de Europese Commissie onverstandig. Ze zegt: “De groei van de zonnepanelenmarkt was de laatste tijd onstuimig, we vrezen dat de importheffing ons terugwerpt in de tijd. De importheffing komt op een bijzonder ongelukkig moment. Zonnepanelen leveren installateurs de laatste tijd extra veel werk op in een markt die hard wordt getroffen door de crisis in de bouw. De omzet in zonnepanelen hebben zij momenteel keihard nodig.'”

Dat de Europese Commissie op 6 juni heeft besloten tot een voorlopige heffing van 11,8% maakt volgens UNETO-VNI nauwelijks verschil. Siertsema: “Deze importheffing creëert onrust in de markt en dat is precies wat we niet kunnen gebruiken.”
UNETO-VNI hoopt dat er de komende maanden via besprekingen tussen de Europese Unie en China alsnog een einde wordt gemaakt aan de importheffing. De brancheorganisatie zal dit krachtig bepleiten, zowel in Den Haag als in Brussel via de Europese koepelorganisatie. Als er geen overeenstemming komt tussen de EU en China wordt de voorlopige importheffing na twee maanden automatisch verhoogd naar een gemiddelde heffing van 47,6%.
EnergiedoelstellingenDe voorzitter van UNETO-VNI constateert ook dat de overheidsdoelstellingen voor duurzame energie als gevolg van de importheffing in gevaar komen.

Siertsema: “Dankzij de beschikbaarheid van Chinese zonnepanelen daalt de prijs van zonnepanelen al jaren en neemt de belangstelling van consumenten snel toe. Door een importheffing gaar de terugverdientijd weer omhoog, terwijl we net op het punt staan om grid parity te bereiken, het punt waarop stroom uit zonnepanelen dezelfde prijs heeft als stroom uit het stopcontact."

De Europese lidstaten zullen de uiteindelijke beslissing over het instellen van een importheffing december van dit jaar nemen.

Website Uneto-VNI