Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
BTW op wegwerpverpakking
BTW op wegwerpverpakking
13 januari 2015

MVO-experts schetsen duurzame belasting

Nederland kan het beste verduurzaamd worden door met belastingen te schuiven. Dat vindt maar liefst 90 procent van het MVO-expertpanel van de Erasmus Universiteit.  Voer bijvoorbeeld accijns in op wegwerpverpakkingen.

Vragen gingen zowel over milieuvraagstukken maar ook over sociale duurzaamheid. 69 Procent van de deelnemers van  het MVO Expertpanel van de Erasmus Unioversiteit vindt dat belasting op arbeid verlaagd moet worden om daarmee meer mensen inzetbaar te maken.

Nu het belastingstelsel onderwerp is van hervorming, heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een enquête onder de leden van het MVO Expertpanel gehouden.

Bijna 90 procent van de respondenten vindt dat bij de belastinggrondslag de mate van vervuiling en verbruik van grondstoffen uitgangspunt moet zijn. Voorbeelden die hoog scoorden zijn:

+ Een verpakkingsaccijns op wegwerpverpakkingen zoals België en Duitsland die kent
+ Belasting heffen op autogebruik op basis van CO2-uitstoot
+ Belastingvoordeel bij innovatieve investeringen in emissiereductie
+ Belasting heffen op niet herbruikbare schaarse grondstoffen
+ Belasting op gebruik van fossiele brandstoffen en/of afval voor opwekking van elektriciteit.

Wel zijn er twee veel genoemde kanttekeningen. Zo wordt er veel waarde gehecht aan het vooraf doorrekenen op effectiviteit van voorstellen voor hervorming op deze grondslag. Daarnaast blijkt dat subsidies niet worden omarmd.

Dr. Karen Maas, als wetenschappelijk directeur verbonden aan het ESAA Executive Program ‘Corporate Social Responsibility’ van de Erasmus Universiteit stelt: “Men houdt de discussie liever zuiver en kiest dus niet voor het subsidiëren van ‘linkse hobby’s’, maar geeft de voorkeur aan het belasten van ‘rechtse zonden’.”

Als het om maatschappelijke duurzaamheid gaat, is arbeidsparticipatie en de verdeling van inkomen en vermogen van belang. De gangbare voorstellen voor invoering van de vlaktax haalden geen meerderheid in de enquête. Invoering van het basisinkomen kan evenmin rekenen op steun van het MVO Expertpanel.

Uit diverse reacties blijkt dat een belastingmaatregel ten gunste van de arbeidsparticipatie van laaggeschoolden wordt toegejuicht.

+ 60 Procent vindt dat het vermogen meer belast mag worden: boven de 1 miljoen euro belasten met 50 procent op rendement
+ 57 Procent heeft de voorkeur voor het belasten van daadwerkelijk behaald rendement en niet zoals nu het fictief rendement
+ Met 86 procent gooit lage BTW op diensten en arbeidsintensieve producten ook hoge ogen. Het is de bedoeling om hiermee de inzet van arbeidskrachten lonend te maken

Het MVO Expertpanel is in 2013 opgericht door de Erasmus School of Accounting & Assurance en de Erasmus School of Economics. Het panel bestaat uit zo’n 300 MVO professionals en besluitvormers uit het bedrijfsleven, de overheid, belangenorganisaties, de not for profit, ontwikkelings- en goede doelen organisaties. Deelnemers zijn voornamelijk CEO/algemeen directeur en MVO of CSR managers van ondermeer de AEX/AMX bedrijven en organisaties uit het professionele netwerk van de betrokkenen. Zij zijn allen actief in besluitvorming en/of advies rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Het MVO Expertpanel bestaat nu uit 300 deskundigen, die in hun dagelijks werk te maken hebben met duurzaam ondernemen. De Erasmus Universiteit wil deze groep deskundigen uitbreiden tot zo’n 1000 experts.

Hier meer over het Expertpanel.


In het volgende nummer van P+, dat verschijnt in maart, komt een uitgebreid artikel over dit onderzoek onder het MVO Expertpanel.