Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 juli 2016

Arbeidsgehandicapten: 70 procent aan het werk

In een half jaar 70 procent van de doelgroep aan het werk geholpen. MVO Westland wist 193 mensen een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen. Hoe kregen ze dat daar voor elkaar?

MVO Westland is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Westland, werkbedrijf Patijnenburg en inmiddels ruim 100 werkgevers. Zelf spreken de initiatiefnemers van ‘een Westlandse aanpak die voortkomt uit de echt Westlandse doe-mentaliteit’: “Westlanders pakken aan, pakken door en doen het liefst 'gewoon'. De aanpak van re-integratie en werkgeversdienstverlening in het Westland sluit hier bij aan.”

De achtergrond: met de komst van de Participatiewet is het de bedoeling dat iedereen meedoet in de samenleving, bij voorkeur in een reguliere baan. In 2016 betekent dit in Westland onder andere het plaatsen van 290 mensen op een (garantie)baan waarbij zij uit de uitkeringssituatie komen. Ook is de inzet om 150 werkleertrajecten in samenwerking met het bedrijfsleven in te vullen. En dat is dus met vereende krachten goed gelukt. Dat kunnen niet alle regio’s in Nederland zeggen.

Wethouder El Mokaddem van gemeente Westland (Sociale zaken) is dan ook blij met resultaten die zijn behaald binnen het actieplan 'Focus op werk 2015-2018': “Ik ben daarom blij dat de aanpak werkt. Zo krijgen meer mensen een kans om mee te doen en bij te dragen aan de Westlandse economie en samenleving. De goede resultaten zijn een stimulans om er zoveel mogelijk uit te halen, dat is winst voor deze groep, winst voor Westland.”

MVO Westland is vier jaar geleden opgericht om te zorgen dat mensen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan een kans krijgen om hun talenten te benutten en aan het werk te gaan. Het liefst in de vorm van regulier werk bij een werkgever of, afhankelijk van de werkzoekende, in de vorm van regulier werk in een beschutte omgeving (Patijnenburg).

Op de website staat wat het betekent om partner te zijn van MVO Westland: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen is uw tweede natuur. Minimaal 5 procent van uw personeelsbestand bestaat uit medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, u neemt verschillende diensten af van Patijnenburg of besteed veel werk uit aan de werkplaats van Patijnenburg. De gedetailleerde informatie komt één van onze MVO accountmanagers graag bij u toelichten.”

Patijnenburg is een organisatie die mensen levert die als aanvulling kunnen dienen op de core business van bedrijven. "De gun-factor is doorslaggevend", zegt directeur Inge Vermeulen over het succes van haar organisatie.

Hoe werkt MVO Westland?

 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier