Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
cirkel, foto P+ People Planet Profit
cirkel, foto P+ People Planet Profit
11 oktober 2015

15 vooroordelen over circulaire economie

Noem het vooroordelen, noem het mythes. MVO Nederland heldert 15 misverstanden over de circulaire economie op.

Circulair ondernemen is slim omgaan met afval, zegt de één.  Leven zonder afval kost veel te veel tijd, denkt de ander. MVO Nederland vroeg 15 experts welke mythes zij vaak tegenkomen. In de online publicaties ’15 mythes van de circulaire economie’ worden die vakkundig weerlegd.

Op de Dag van de Duurzaamheid legde programmamanager Michel Schuurman in het Awarehouse van Interface dat met het steeds bekender worden ‘circulaire economie’ het begrip meteen ook is uitgehold. “Zo wordt vaak gedacht dat circulaire economie slechts draait om 'slim omgaan met afval'. Ook ontstaan er misvattingen dat het alleen maar is op te pakken op (inter)nationaal niveau. Dat overheden de hoofdrol dienen te spelen. Of dat het leasen van producten de oplossing is. Ook heerst vooralsnog de notie dat een duurzamere bedrijfsvoering de primaire drijfveer dient te zijn.”

MVO Nederland stelt dat ondernemers zelf hun toekomst in de hand hebben. In de Community of Practice Circulair Ondernemen kunnen ondernemers zelf aan de slag.

Wat zijn de 15 mythes?

+1 Circulair ondernemen kan niet bestaan
+2 Het kost miljoenen om processen te veranderen
+3 Circulaire  economie is een modewoord voor recycling
+4 De consument wil eigendom
+5 Het wordt pas wat als de nationale overheid ingrijpt
+6 Circulaire economie is alleen interessant voor maakbedrijven,
+7 Circulair ondernemen vraagt veel technologische innovatie
+8 We zijn geen eigenaar meer, het draait om diensten
+9 Laagwaardige materialen kun je niet hergebruiken
+10 Geen afval? Afval is goud waard
+11 Leven zonder afval is een dagtaak
+12 Het is onmogelijk om het gefinancierd te krijgen
+13 Alleen een internationale aanpak is succesvol
+14 Circulair is altijd duurzaam, Stefan van Uffelen
+15 Circulaire economie brengt opwindende gouden tijden

Tal van deskundigen prikken deze vooroordelen door op de website van MVO Nederland.