Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Beton
Beton
09 februari 2016

Betonsector wil minstens half miljoen ton CO2 besparen

De Nederlandse betonsector wil jaarlijks een half tot 1 miljoen ton CO2 per jaar gaan besparen. Dat is de intentie van het Nationaal Betonakkoord, zo besoten zestig topbeslissers uit de sector, bijeengebracht door MVO Nederland.

Ter vergelijking: een miljoen ton broeikasgas is vergelijkbaar met 5 procent van de nationale doelstelling uit het Energieakkoord. Tot diegenen die een groene kaart omhoog staken bevonden zich onder andere CEO Ronald Dielessen van Mebin, de grootste betonproducent van Nederland, maar ook Frank Bekooy, CEO van Strukton civiel, een grote verwerker. De aanwezigen brachten naar voren dat de gekozen doelstelling voor CO2-reductie vooral realistisch moet zijn: ‘Geen Volkswagenverhalen’.

De ambitieuze doelstelling betekent dat de betonsector hard aan de slag gaat met innovatieve technieken. Deelnemers aan deze ‘betontop’ spraken over ‘Rock Science’. Gastheer Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland: “De betonsector erkent dat kennis op dit gebied een exportproduct voor Nederland kan worden. Niet de beton zelf natuurlijk, daar moet je niet mee gaan slepen. Dat de sector unaniem heeft besloten om deze stap te zetten, bezorgde mij kippenvel. Ik noem het een historisch moment.”

Belangrijke doorbraken zijn op verschillende gebieden te verwachten. In de betonsector is de verwerking van cement een van de grootste boosdoeners, als het gaat om CO2-uitstoot. Er zijn technisch gezien alternatieven voor handen, zoals 'geopolymeren', een soort van kunststof. Ook kan gerecycled beton opnieuw gebruikt worden, wanneer de slopers bouwafval heel precies weten te scheiden. Bij sloop kunnen zelfs de betonnen vloerplaten opnieuw gebruikt worden, wanneer ze zonder breuken worden verwijderd. Ook wordt gezocht om te bouwen met steeds minder beton, met slimmere constructietechnieken. Veel van de technieken zijn inmiddels op laboratoriumschaal beproefd.

Het onderzoeksbureau CE Delft berekende dat het met zulke maatregelen goedkoper is om CO2 te besparen, dan door windparken te bouwen. “De overheid is hier goedkoper mee uit, dan door elektrische auto’s te subsidiëren”, stelt Stefan van Uffelen, programmamanager MVO Netwerk Beton bij MVO Nederland. De aanwezigen stelden daarom de aanwezigheid van vertegenwoordigers van drie ministeries, een Kamerlid (Stientje van Veldhoven, D66) en SER-voorzitter Mariëtte Hamers zeer op prijs. De Rijksoverheid is in Nederland de grootste opdrachtgever voor de betonsector.

Dat de toekomstige markt er komt, verklaarde ook de hoge opkomst van deelnemers voor deze bijeenkomst, die praktisch moet maken wat in de eerder in 2015 afgesloten Green Deal Verduurzaming Betonketen werd afgesproken. Manager Harry Hofman van Strukton, die veel werk deed om zijn sector te mobiliseren: “De bedrijven zien er brood in, het wordt business, er komen meer opdrachten. De nieuwe technieken zijn in veel gevallen goedkoper.” In de bouw bedragen de kosten van beton ongeveer 5 tot 10 procent van de bouwkosten.

Geert Bergsma van CE Delft denkt dat de overheid daar nog wel een handje bij kan helpen. “Niet alleen door zelf in opdrachten voor ‘groen beton’ te kiezen middels meer aandacht hiervoor in aanbesteding (duurzaam inkopen) maar ook door de materiaalprestatienorm voor nieuwbouw als norm te gaan hanteren, net als de energieprestatienorm. Dan worden alle CO2 maatregelen in de bouw evenwichtig gestimuleerd.”

Willem Lageweg sprak met de betonsector af hard aan de slag te gaan met de gekozen uitgangspunten. Tot het najaar komen er regelmatig updates, waaronder een raming van de kosten van implementatie, welke partijen welke taak op zich nemen en mogelijk de oprichting van een fonds om de overgang naar groen beton zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De deelnemers aan het MVO Netwerk Beton van MVO Nederland.

Webpagina CE met analyses over de maatregelen in beton