Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Industriewater Eerbeek
Industriewater Eerbeek
12 november 2016

Kringloop is doorbraak in papiersector

Met het terug leveren van water en biogas aan een naburige papierfabriek zet Industriewater Eerbeek een forse stap in de richting van een circulaire productie. Dit is een van de voorbeeldprojecten die aan bod komen op de internationale conferentie Natural Capital: Let’s talk business, op 24 november in Den Haag.

Tussen de Eerbeekse waterzuiveraar en papierfabriek DS Smith Paper De Hoop zijn eerder dit jaar twee pijpleidingen van 3 km lengte aangelegd, voor het transport van gezuiverd water en biogas. Industriewater Eerbeek investeerde daarnaast in nieuwe technologie voor ontharding, filtreren en desinfecteren van het behandelde afvalwater. Er wordt nog proefgedraaid maar de verwachting is dat de papierfabriek 40 procent minder grondwater nodig zal hebben, een reductie van de CO2-uitstoot realiseert vergelijkbaar met het energiegebruik van duizend huishoudens, en veel minder proceschemicaliën nodig zal hebben.

Met het hergebruik van gezuiverd water en biogas gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Al vijftig jaar zuivert Industriewater Eerbeek het afvalwater van drie papierfabrieken in het Gelderse Eerbeek, en loost dat in de IJssel. De drie papierfabrieken leveren een hoeveelheid afvalwater aan die vergelijkbaar is met de vuillast van een stad als Utrecht. Industriewater Eerbeek denkt met het nieuwe proces geleidelijk aan bijna de helft schoon afvalwater terug te kunnen leveren.

Volgens directeur Walter Hulshof van Industriewater Eerbeek is de nieuwe onthardingstechnologie breed inzetbaar in de papierindustrie en andere industrieën waar kalk een beperking is voor hergebruik van afval- of proceswater. Hij hoopt dat een van de grotere spelers op het gebied van waterzuivering het in de markt zal zetten. ‘Wij gaan geen watersystemen verkopen, daar zijn we niet voor opgezet. Maar het ontwikkelen van deze nieuwe werkwijze past wel in onze ambitie om leidend te zijn in duurzame industriële waterzuivering.’

Het Eerbeekse project kreeg steun van Platform BEE, het samenwerkingsverband van werkgeversorganisatie VNO/NCW en natuurkoepel IUCN NL. De samenwerking in deze vorm (Platform BEE bestond vijf jaar, met ondersteuning van het ministerie van EZ) komt tot een einde met de Natural Capital conferentie in de Fokker Terminal in Den Haag. Sprekers daar zijn onder meer Peter Bakker (voorzitter World Business Councl  for Sustainable Business), Wout Dekker (voormalig topman Rabobank en Nutreco) en Mark Gough van de Natural Capital Coalition. In tientallen breakout sessies staan praktijkervaringen en geleerde lessen centraal.

Aan de vooravond van de bijeenkomst ondertekent een groot aantal bedrijven het Haags Business Akkoord over Natuurlijk Kapitaal, waarmee zij hun ambitie vastleggen om verantwoord om te gaan met  natuurlijke hulpbronnen.

Zie voor meer informatie de website van de conferentie Natural Capital

Tekst Hans van de Veen