Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Nerts
Nerts
10 november 2015

Nertsenfokkers moeten nu echt stoppen

Ze mogen doorfokken tot 2024, maar daarna moeten alle nertsenfokkerijen in Nederland echt dicht. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag bevestigd.

Om precies te zijn: het gerechtshof heeft bepaald dat de wet die het houden en doden van nertsen verbiedt rechtsgeldig is. De ‘Wet verbod pelsdierhouderij’ was al op 15 januari 2013 in werking getreden.

Een rechtbank had echter geoordeeld dat deze wet ongeldig was. Het hof heeft dit vonnis vandaag dus in hoger beroep vernietigd.

Op grond van de wet is het verboden pelsdieren (zoals nertsen) te houden of te doden voor de productie van bont. De reden voor deze wet is dat de wetgever het ethisch niet verdedigbaar vindt dat dieren worden gedood voor een luxeproduct als bont.

In praktijk is de nertsenfokkerij hiermee niet direct gestopt. In de wet is bepaald dat het verbod voor bestaande nertsenhouders pas met ingang van 1 januari 2024 geldt. Bestaande nertsenhouders mogen hun bedrijven dus tot die datum voortzetten. Daarna moeten zij echt sluiten. Deze overgangstermijn was bedoeld om nertsenhouders de gelegenheid te geven door hen gedane investeringen terug te verdienen.

De nertsenfokkers vonden deze uitloop blijkbaar niet lang genoeg om hun stallen om te bouwen tot een iets diervriendelijker alternatief. De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders en een aantal nertsenhouders begonnen een procedure tegen de Staat. Zij wilden een schadevergoeding ontvangen en vinden dat ze aan de overgangsregeling niets hebben. De rechtbank had de nertsenhouders in het gelijk gesteld en de wet buiten werking gesteld.

Het hof heeft de Staat alsnog in het gelijk gesteld. Daarbij weegt zwaar dat het eigendomsrecht niet ziet op mogelijk toekomstig inkomen. Verder heeft de wetgever volgens het hof voldoende rekening gehouden met de belangen van de nertsenhouders. Er is immers een overgangsperiode van bijna 11 jaar getroffen. Tijdens die overgangsperiode kunnen de nertsenhouders hun ondernemingen voortzetten en winst maken. Daarmee kunnen zij de nadelige gevolgen van de wet voor een deel opvangen. Bovendien konden de nertsenhouders er al langere tijd rekening mee houden dat het houden van nertsen zou worden verboden.

Over een dergelijk verbod wordt al sinds 1999 in de Tweede Kamer gesproken. Het kan de nertsenhouders niet zijn ontgaan dat de productie van bont binnen brede lagen van de maatschappij weerstand oproept. De nertsenhouders hadden dus al eerder op de veranderde omstandigheden kunnen inspelen door geheel of gedeeltelijk op andere activiteiten over te schakelen.

Uitspraak van het Hof over de nertsenfokkers