Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Marga Hoek + Rob van Tulder, foto P+ People Planet Profit
Marga Hoek + Rob van Tulder, foto P+ People Planet Profit
13 mei 2014

Faculteit New Economy in oprichting

De Groene Zaak en de Erasmus Universiteit richten een nieuwe internationale business faculteit op, die zich richt op de ‘New Economy’. Dit maakten directeur Marga Hoek en hoogleraar Rob van Tulder bekend tijdens het bezoek van de dalai lama aan het symposium ‘Education of the Heart’.

De initiatiefnemers spreken van een revolutionair andere aanpak. Hoek: “Het is vergelijkbaar met grote bedrijven die een groen sausje over hun bedrijfsactiviteiten gieten en bedrijven die van meet af aan in de kern duurzaam zijn. Onderwijsinstellingen stoppen steeds meer duurzaamheid in hun programma. Dat is natuurlijk goed, maar we hebben onderwijs nodig dat ik de kern zelf duurzaam is. Wij staan er dus voor om ‘oude economie’ vertrekpunten niet bij te gaan slijpen. Je moet het systeem helemaal ‘omdenken’. De ‘nieuwe economie’ is daarbij het vertrekpunt, gebaseerd op waardecreatie op alle activa.”

Hoek relateert aan haar prijswinnende boek ‘Ondernemen in de Nieuwe Economie’, waarin ze onder meer uitwerkte hoe de financiering van groene ondernemingen totaal anders kan worden opgezet.

Een inspiratiebron hierbij is ook het denken van de dalai lama, gisteren te gast op de Erasmus Universiteit. Volgens de boeddhistisch geestelijk leider begint onderwijs bij het verinnerlijken van liefde, rechtvaardigheid en vergeving. Hoe abstract ook, wie zo in het leven staat, heeft geen vijanden maar slechts bondgenoten. Hoe meer mensen zich hiernaar gedragen, hoe groter de kracht in deze wereld is om grote conflicten te overkomen, omdat er in het denken geen grenzen of vijanden meer zijn. Volgens de dalai lama is dit met de komt van 8 tot 9 miljard mensen een voorwaarde om problemen als de opwarming van de aarde gezamenlijk aan te pakken.

Ondernemingen binnen De Groene Zaak hebben behoefte aan een innovatief executive programma dat wezenlijk anders is, volgens Hoek. “We zijn blij dat Erasmus (RSM) bereid is de handschoen op de pakken op een wijze waar wij zeer enthousiast over zijn. We gaan over tot het oprichten van een internationale faculty voor dit initiatief. Er is een kernteam vanuit Erasmus gevormd dat daadwerkelijk de kar gaat trekken, dat bestaat uit hoogleraar Rob van Tulder, Sander Tideman en Muriël Arts, in samenwerking met mij vanuit De Groene Zaak.”

Het is de bedoeling dat deze faculteit een internationale status krijgt. Van Tulder: “We willen internationale topondernemers en wetenschappers-deskundigen uitnodigen, waarbij we ‘best of both worlds’ hanteren. We betrekken befaamde buitenlandse business schools-universiteiten, maar vragen expliciet personen om niet op institutionele belemmeringen te stuiten.”

Vanuit de Groene Zaak bestaat al wat langer behoefte aan een onderwijsaanbod dat op basis van praktijkcases handvatten biedt om een duurzaamheidsvisie te vertalen in businesscases. Het is de bedoeling dat de nieuwe faculteit deelnemers ondersteunt om visie en businesscase ook daadwerkelijk te implementeren binnen het bedrijf, bij wijze van changemanagement. Ook het ontwikkelen en managen van complexe, multi-stakeholder innovatiepartnerships moet een onderdeel van het pakket zijn.”

Hoek: “En niet te vergeten: de opleiding moet impact te hebben in het hele bedrijf, dus meer te bieden hebben dan alleen een training aan individuele deelnemers. Voorwaarde voor afronding door deelnemers is dan ook toepassing in hun praktijk, direct gelinkt aan vernieuwende businesscases. De duurzame praktijk is letterlijk de praktokktest. Onze bedrijven hebben een  sterke voorkeur voor een opleiding die functioneert als een community, waarbij deelnemers zowel leren van experts als van elkaar. We willen gebruik maken van open source-methodes.”

Hoek werkt inmiddels al meer dan een jaar aan het plan. Dat het nu met de samenwerking met Van Tulder zo snel is gegaan, verklaart ze als volgt: “Wij hebben een ongelooflijke klik, we willen precies hetzelfde.” De ‘New Economy Faculty’ gaat ook in samenhang met Het Groene Brein opereren, waar nu hoogleraren van verschillende universiteiten zich aan hebben gecommitteerd.