Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
solar garden
solar garden
01 november 2015

Burgers maximaal bij energieproductie betrekken

Een nieuwe branchevereniging voor duurzame energie wil ook burgers ‘maximaal’ bij energieproductie betrekken. Dat blijkt uit de uitgangspunten van deze Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE).

Het staat er zo: ‘Maximale toegankelijkheid van de energiemarkt voor nieuwkomers: burgers en bedrijven’.

Op deze wijze hoopt de nieuwe bundeling van duizend bedrijven en negen brancheverenigingen de overgang naar een duurzame energievoorziening sneller te laten verlopen. De vereniging heeft als doelstelling om voor 2050 een volledig hernieuwbare energievoorziening te realiseren. De NVDE zal fungeren als platform voor samenwerking binnen de duurzame energieketen en als gesprekspartner voor overheid en politiek. De vereniging wil dat de regering een scherper doel stelt voor het aandeel hernieuwbare energie en energiebesparing. 

De NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die op allerlei verschillende plaatsen in de keten actief zijn op het gebied van duurzame energie. Tot de deelnemers behoren de ASN Bank (die klimaatneutraal wil bankieren), Eneco, Enexis, Gasunie, Greenchoice, Holland Solar, Ode, Qurrent, Tennet, Warmtenetwerk, Windunie en Siemens, om er enkele te noemen. Vanuit consumentenorganisaties is er nog geen deelnemer, dus zal er voorlopig ‘namens’ particuliere energieleveranciers met zonnepanelen worden gesproken. Pawex is overigens wel een organisatie van particuliere windmoleneigenaren.

De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE. Dit gebeurt vanuit de filosofie dat door bundeling veel meer bereikt kan worden dan wanneer iedere brancheorganisatie voor zichzelf werkt.

De NVDE is gevestigd in Utrecht een heeft een bijkantoor in Den Haag. Voorzitter van de nieuwe vereniging is Teun Bokhoven. Oud-SER-voorzitter en oud-Rabobank-directeur Herman Wijffels leidt de adviesraad.

Alle uitgangspunten op een rij:

+ concrete tussendoelen richting 2050 voor milieu, hernieuwbare energie en energiebesparing
+ invoering van het ‘vervuiler betaalt’-principe
+ de transitiefase naar duurzaam vergt  ook een rol voor fossiel
+ maximale toegankelijkheid van de energiemarkt voor nieuwkomers: burgers en bedrijven
+ systeemkosten van energiegebruik en –productie beperken en toerekenen aan de veroorzakers daarvan
+ flexibilisering van de energiemarkt als antwoord op vraag- en aanbod-onbalans
+ de betrouwbaarheid van het toekomstige energiesysteem moet op het huidige hoge peil blijven
+ ‘hernieuwbaar’ moet duurzaam zijn in de hele keten
+ we maken geen keuze tussen hernieuwbare technologieën
+ we hanteren interne gedragsregels omdat we een transparante vereniging willen zijn met een gemeenschappelijk belang.

Website NVDE