Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Cover Online Magazine Duurzame Businessmodellen
Cover Online Magazine Duurzame Businessmodellen
17 juni 2016

Alle duurzame businessmodellen in P+

Wetenschappers rukken uit om de nieuwste duurzame businessmodellen te analyseren. Daarover gaat het nieuwste Online Magazine van P+, gemaakt in samenwerking met NWO en Het Groene Brein.

Het Online Magazine beschrijft de start van een nationaal onderzoek, dat zich uitstrekt van Zeeland tot aan Groningen. Het Groene Brein heeft 5 projecten opgezet met leden van dit netwerk, hoogleraren en docenten van verschillende Nederlandse universiteiten en hogescholen en hun studenten.

+ Over innovatie

+ over leiderschap

+ over impact

+ over opschaling

+ over inkopen

Met de vergaarde kennis kunnen de onderzochte bedrijven hun processen versnellen, opschalen en de impact meten. Maar ook andere bedrijven kunnen profiteren van de kennis die dit project oplevert.

In het nieuwe Online Magazine van P+ worden 5 bedrijven en hun onderzoekers geportretteerd. Het zijn Modulo Milieustraten, die in samenwerking met opdrachtgevers als gemeenten het wegbrengen van grof afval compleet veranderde. Phusis is een vernieuwende welzijnsorganisatie die leiderschap toont in een verstarde gezondheidszorg, met budgetten en organisaties die er baat bij hebben dat hun klanten niet beter worden. Onderzocht wordt ook Tendris van Ruud Koornstra en de vraag hoeveel impact hij heeft gehad bij de introductie van de ledlamp. Vraag aan Snappcar is hoe het delen van auto’s opgeschaald kan worden en welke partijen nodig zijn om de groei te realiseren. Uitvoerig aan de orde komt ook de ‘ondernemende inkoper Chris Janssen van de gemeente Venlo, die als voorbeeld geldt voor de duurzame inkooppraktijk van de toekomst.

Wetenschappers die aan het woord komen zijn onder andere:

+ lector Margreet Boersma van Hanzehogeschool Groningen (over het niet aansluiten van systemen bij de echte wereld)

+ hoogleraar Rob van Tulder van de Erasmus Universiteit (over gedeelde waardecreatie)

+ Aio Niels Sprong van de Radboud Universiteit (over de introductie van duurzame innovaties)

+ Onderzoekster Dorith Vermunt van de Universiteit Utrecht (over samenwerking duurzame organisaties met overheden)

+ Hoogleraar Marko Hekkert van de Universiteit Utrecht (over de voorwaarden waaronder radicale groene vernieuwingen mogelijk zijn)

+ Hoogleraar Koen Frenken van de Universiteit Utrecht (over opschalen van autodelen)

+ Hoogleraar Bart Vos van de Tilburg University (over circulair inkopen).

In een webmovie van 4 minuten licht directeur Antoine Heideveld van het Groene Brein de vijf projecten kort toe. Hij doet dit symbolisch bij de Milieustraat van HVC in Beverwijk. Heideveld en NWC doen bovendien de oproep aan bedrijven om zich te melden, want het onderzoek loopt nog zeker 3 jaar door.

Lees hier het Online Magazine over Duurzame Businessmodellen