Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Oasen, foto Mischa Keijser
Oasen, foto Mischa Keijser
09 december 2016

Oasen filtert zeezout uit rivierwater

Nederland maakt drinkwater van rivierwater. Omdat zout zeewater steeds dieper het land indringt, heeft waterbedrijf Oasen daar een speciale installatie voor gebouwd.

Door de opwarming van de aarde en de steeds hogere zeespiegel zal het zout steeds meer het land indringen. Oasen-directeur Walter van der Meer ziet het nu al gebeuren: “Bij onze waterwinning bij Ridderkerk zie je gedurende de zomer dat er bij vloed een zouttong stroomopwaarts trekt. Al staat morgen het zeewater tot aan de Lekdijk, dan kunnen wij nog door met de drinkwaterproductie.”

Vooral het laaggelegen westen van Nederland is gevoelig voor verzilting. Daarom maken drinkwaterbedrijven daar voornamelijk gebruik van oppervlaktewater.  Het zuiveringsstation Schuwacht van Oasen in Krimpen aan de Lek loopt al op deze ontwikkeling vooruit. Dat is bijzonder in Nederland omdat het door een nieuwe membraamtechnologie zout uit het water kan filteren.

Op alle locaties in Nederland waar oppervlaktewater wordt gewonnen voor drinkwater staat de waterkwaliteit onder druk, als gevolg van de klimaatverandering. Tot die conclusie kwam onderzoeksinstituut RIVM twee jaar geleden. In het project ‘Klimaatbestendigheid van Nederland Waterland’ concluderen Rijkswaterstaat en Deltares dat bij een zeespiegelstijging van 35 cm het oppervlaktewater in het benedenrivierengebied in West-Nederland te zout wordt. Volgens de scenario’s waarmee het KNMI werkt kan dit al voor 2050 het geval zijn.

Met name het water in de Nieuwe en de Oude Maas en de Hollandsche IJssel zou dan niet meer geschikt zijn voor drinkwaterproductie. Kortom, aan maatregelen om het water in de toekomst geschikt te houden voor de drinkwaterbereiding ontkomen we niet.

Die toenemende druk op de kwaliteit van het oppervlaktewater heeft vooral te maken met het meer extreme weer dat in de toekomst op ons afkomt. Natte winters en drogere zomers. Voor de drinkwatervoorziening zijn vooral die droge (en hete) zomers problematisch. Tijdens hittegolven voeren rivieren als de Rijn en de Maas veel minder water af dan gebruikelijk. En dat heeft gevolgen voor de waterkwaliteit. Want als de afvallozingen in het water gewoon doorgaan, stijgt daardoor het percentage verontreiniging. Dat leidde in het verleden al eens tot het stilleggen van de waterinname. Zo kon in het Limburgse Heel in 2003 twee maanden lang geen Maaswater worden opgepompt, omdat de afvallozingen van DSM in combinatie met de lage rivierafvoer zorgden voor te hoge concentraties giftige stoffen. Daardoor was de basiskwaliteit van het water te slecht om er nog drinkwater van te maken.

Een ander gevolg van droge, hetere zomers is het oprukkende zout. Door de geringere hoeveelheid water die de rivieren in zo’n periode afvoeren, kan zout zeewater verder het land binnendringen dan normaal. Maar ook de zoute kwel neemt toe: de stijgende zeespiegel drukt dieper gelegen zoutwaterbellen omhoog. Dat zorgt voor verzilting van het grondwater, en vergroot daarmee de afhankelijkheid van oppervlaktewater. De oprukkende verzilting is ook een probleem voor land- en tuinbouw, en voor de natuur.

Lees hier het volledige artikel uit P+ People Planet Profit

Tekst Hans van de Veen

Downloads

Meer info download je hier:

Oasen (642 kb)