Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
AFM Essentiële Beleggersinformatie
AFM Essentiële Beleggersinformatie
25 juni 2012

Oikocredit: Van hoog naar laagste risico

In één klap van een hoog risicoprofiel naar een belegging met het laagste risico. De nieuwe wijzer voor beleggers pakt heel erg gunstig uit voor het Oikocredit Nederland Fonds.

Toch is er aan het fonds zelf niets veranderd. Hoe kan dat?

De afgelopen zeven jaar kon het Oikocredit Nederland Fonds aan de beleggers steevast 1,55 procent dividend uitkeren, met belastingvoordelen erbij oplopend tot een rendement op vermogen van 3,45 procent maximaal. Jaar in, jaar uit hetzelfde rendement, niets meer, niets minder.

Juist die ijzeren regelmaat betaalt zich nu uit in de gunstigste score op de nieuwe risico indicator zoals opgenomen in de ‘Essentiële Beleggersinformatie’. Deze nieuwe melding is per 1 juli 2012 van kracht en vervangt de oude Financiële Bijsluiter. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaf alle aanbieders van beleggingsinstellingen een jaar de tijd om de oude bijsluiter te vervangen en in lijn te brengen met Europese richtlijnen. In het jargon van de financiële wereld is nu vooral een lage ‘volatiliteit’ belangrijk, wat betekent dat het beleggingsresultaat niet aan enorme schommelingen onderhevig is; dan weer eens een heel hoge koerswinst en dan juist weer een enorme waardedaling van het ingelegde kapitaal.

Goed nieuws dus voor de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds, de naam waaronder de fondsbeheerder is opgenomen in het register van de AFM. “De oude criteria pakten heel ongunstig voor ons uit”, weet Dee Timmermans, die de communicatie bij Oikocredit Nederland verzorgt. Ze stoorde zich altijd al aan het gekromde mannetje dat zij verplicht was bij alle uitingen te vermelden. Het was  geen pretje om verplicht een goed en duurzaam product van een ernstige waarschuwing te moeten voorzien.

Timmermans: “Wij werden als heel risicovol gezien, omdat het Oikocredit Nederland Fonds voornamelijk in één aandeel belegt: Oikocredit.” Banken met heel gespreide beleggingsportfolio’s over verschillende bedrijfstakken, werelddelen en soorten van beleggingen kwamen er veel beter van af, ook al was het beleggingsresultaat soms heel negatief. Omdat het Oikocredit Nederland Fonds zo constant is geweest, elk jaar hetzelfde resultaat uitkeert, krijgt het fonds nu wèl de beste rating die je van de AFM kunt krijgen. Een 1 op een schaal van 7, die oploopt van veilig naar heel risicovol.

Het door Oikocredit uitgekeerde dividend bedraagt eigenlijk 2 procent, maar er wordt door de beheerder van het fonds een beheersvergoeding van 0,45 procent afgehouden. Omdat de fiscus belastingvoordelen biedt, kan de 1,55 procent toch oplopen tot een rendement van 3,45 procent in totaal, afhankelijk van inkomen en vermogen.

Het is een mooie binnenkomer voor de gloednieuwe directeur van Oikocredit, Hann Verheijen (43). Hij is een goede bekende van P+, want afkomstig van Triodos Bank, waar hij directeur Zakelijke Relaties was. Verheijen reageerde meteen al op het nieuws van de AFM: "Met deze indicatie wordt de stabiliteit van het fonds erkend."

Website Oikocredit