Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
12 maart 2017

40 ondernemers voor Afrika gezocht

Jonge ondernemers die zaken willen doen met Afrika kunnen vanaf nu terecht bij een nieuw initiatief: Making Africa Work, een initiatief van PUM. Zo’n 40 ondernemers krijgen dit jaar de kans op ondersteuning bij het opzetten van een bedrijf in Afrika.

Zij kunnen zo naar verwachting sneller en beter uit de startblokken dankzij hulp bij het vinden van lokale partners en het ontwikkelen van hun businessplannen.

Daarnaast moet het project de werkgelegenheid in Ghana, Kenia, Marokko, Rwanda en Sierra Leone bevorderen. Bedrijvigheid is immers de beste garantie op nieuwe banen en groei ter plaatse.

Making Africa Work richt zich zowel op Afrikaanse migranten en studenten die een bedrijf in hun land van herkomst willen starten, als op Nederlandse ondernemers die in Afrika een groeimarkt zien en op zoek zijn naar partners. “Het koppelen van migranten en Nederlandse ondernemers aan veelbelovende Afrikaanse bedrijven is een vorm van broodnodige ontwikkelingssamenwerking in een modern jasje. Door middel van coaching, gezamenlijk marktonderzoek en het opstellen van goede business plannen stimuleert het programma werkgelegenheid én legt het de nadruk op ondernemerskansen ín Afrika", aldus Johan van de Gronden, directeur van PUM Netherlands senior experts.

Making Africa Work is een eenjarig pilot programma dat voortbouwt op ervaringen die zijn opgedaan door de stichting Africa in Motion die eerder onder andere een Rwandese migrant en een Nederlandse melkveehouder aan elkaar heeft gekoppeld, die nu samen succesvol samenwerken in Rwanda.

Ieder jaar komen er meer jongeren op de Afrikaanse arbeidsmarkt dan dat er banen zijn. De werkloosheid groeit hierdoor en bevordert de neiging tot migratie. Een manier om deze druk te verlichten is het stimuleren van ondernemerschap, want nieuwe bedrijven genereren nieuwe banen. Nederlandse bedrijven kunnen daaraan bijdragen want Afrika is een interessante groeimarkt met veel potentie. Helaas is het voor ondernemers die in de opbouwfase van hun bedrijf zitten vaak lastig om de stap naar het continent te zetten. Making Africa Work helpt ze daarbij met hun lokale contacten en expertise.

Making Africa Work wordt uitgevoerd door PUM Netherlands senior experts (PUM) en Africa in Motion (AIM) en gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het eenjarige programma loopt in Ghana, Kenia, Marokko, Rwanda en Sierra Leone. Door bestaande samenwerkingsverbanden aan te spreken met partners in Nederland en in de regio, zullen er aan het eind van het jaar veertig koppelingen tussen ondernemers hier en daar zijn ontstaan, met voor iedere succesvolle koppeling een business plan, onderbouwd met markt- en haalbaarheidsonderzoek.

Ondernemers die hun idee willen uitwerken tot business plan en op zoek zijn naar lokale partners, kunnen zich hier aanmelden.