Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
salt
salt
03 juni 2013

Hoe de consument 10 procent ontzout

Het kan. Stapje voor stapje de consument ontwennen aan teveel zout. FrieslandCampina is al aardig op weg door de half harde Goudse 48+ kazen 5 procent minder zout te maken, en gaat op weg naar 10 procent. Andere giganten in de voedingsindustrie ‘ontzouten’ mee.

Een quote uit het net verschenen jaarverslag duurzaam ondernemen:  “FrieslandCampina is al een aantal jaren bezig om het zoutgehalte in kaas te verlagen. Dat gebeurt stapsgewijs: in 2015 zullen alle half harde Goudse 48+ kazen gemiddeld 10 procent minder zout bevatten in vergelijking met de samenstelling in 2010. Einde 2012 was 5 procent van deze reductie gerealiseerd, onder andere door het verder standaardiseren van de pekelduur. FrieslandCampina is nu bezig met vervolgstappen. Naast de toepassing van bestaande technieken, zoals minder lang pekelen, werkt FrieslandCampina aan de ontwikkeling van een nieuwe technologie voor zoutreductie.”

Gelukkig staat FrieslandCampina niet alleen, wat wel eens tot het effect zou kunnen leiden dat consumenten de Goudse kazen ‘smakeloos’ zouden gaan vinden. Zout is een verraderlijke smaakmaker.
In Nederland heeft de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie een taskforce samengesteld van zowel individuele bedrijven als brancheorganisaties. De beloften die binnen deze groep zijn gemaakt, beloven een algehele ontzouting van diverse producten. Sommige ondernemingen hebben al bergen met zout geminderd, zoals Nestlé, die wereldwijd al 7 miljoen kilo minderde. We noemen hier een aantal bedrijven die het meest concreet zijn in hun committment.

+ 'Eind 2015 gebruikt H.J. Heinz BV 10% minder zout in de productie van haar producten.'

+ 'Bel Nederland gaat een commitment aan voor gemiddeld 25,7% natriumreductie in 2015 voor La Vache qui rit en Mini Babybel.'

+ 'Kellogg's heeft een zoutverlaging van ruim 33% doorgevoerd. In de periode 2010-2015 is de intentie om een verlaging van 15% minder zout door te voeren.'

+ 'Vion Food (vleesverwerker) commiteert zich in de periode 2010-2015 aan een verlaging van het zoutgehaklte in alle vlug-klaar producten met 15%.'

+ 'In 2015 bevat 100% van de producten in savoury biscuits van Verkade maximaal 0,8 gram natrium per 100 gram product.'

+ “ Bolletje wil de komende twee jaar het natriumgehalte verder reduceren in de ontbijtproducten en streeft naar 10% reductie ten opzichte van het niveau van 2010.'

+´De ambitie van Unilever is om de median van het zoutgehalte van ons actieve soepen portfolio in Nederland met 6% te reduceren tot  320 mg/100ml in 2015.´

+ 'CêlaVíta heeft als doel om in 2015 het zout in gekruide producten met minimaal 10% te verlagen.'

Kaas- en soepenmakers die niet op de volledige lijst staan, beginnen inmiddels verdacht te worden.