Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Willem Lageweg
Willem Lageweg
24 januari 2016

Wie kan Willem Lageweg opvolgen?

Nog voor zijn echte afscheidsfeest kreeg directeur Willem Lageweg van MVO Nederland al een klaterend applaus van meer dan duizend aanwezigen. De Rijtuigenloods in Amersfoort kwam stoelen te kort om iedereen een plaats te geven tijdens het Nieuwsjaarsevent 2016.

Voor wie het nog niet wist, maakte Lageweg op het Nieuwjaarsevent zijn afscheid dit jaar bekend. Hij gaat met pensioen - maar houdt nog duurzame adviesfuncties aan. “Ik ben een vrij man”, grapte Lageweg.

In de wandelgangen zoemde het daarna van de speculaties. Wie gaat hem opvolgen? Dat zal iemand van buiten de MVO Nederland organisatie zijn. Nog lastiger is de vraag: Wie kàn hem opvolgen? Is er iemand in Nederland met zo’n talent voor netwerken en besturen tegelijk? Lageweg kent vele duizenden mensen en wist ze in MVO Nederland met zijn team van ruim 60 medewerkers te bundelen tot netwerken, die steeds meer de eigen branche overschrijden. De opvolger krijgt ook tot taak de kracht van MVO te vercommercialiseren, nu de overheidssteun te vroeg wordt afgebouwd. Het Nederlandse bedrijfsleven staat de komende jaren voor de gigantische opgave de CO2-uitstoot te stoppen. Tegelijkertijd komt er een fikse sociale taak, onder andere om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het reguliere bedrijfsleven op te nemen.

Het Nieuwjaarsevent van MVO Nederland toonde een staalkaart van alle inspanningen, die de kennis- en netwerkorganisatie uniek maken in het veld van vele consultants en bureaus die actief zijn in de duurzaamheidswereld. Lageweg stapte op het event van de ene na de andere ondertekening.

Zo presenteerden een bundeling van grote bouwbedrijven het keurmerk Beton Bewust. VolkerWessels, BAM, DuraVermeer, Mobilis, Heijmans, Strukton en TBI verklaarden bij voorkeur beton toe te passen met dit keurmerk. Ook zeiden ze toe om keurmerkhouders in een vroeg stadium in de projecten te betrekken, volgens Lageweg “een belangrijke stap in het mainstream maken van duurzaam beton."

Het Beton Bewust ketenconvenant is belangrijk om de duurzaamheidscomponent van beton(mortel) beter inzichtelijk en meetbaar te maken. De ondertekening van het document is een goede stap naar een verdere verduurzaming van de betonketen." De partijen gaan minimaal twee keer per jaar aan tafel om de voortgang te bespreken en te bepalen hoe de openbare rapportages gedaan worden. De eerste ideeën voor het keurmerk Beton Bewust zijn ontstaan in 2008 tijdens diverse stakeholdersessies waarbij MVO Nederland ketenpartijen bij elkaar bracht.

Op hetzelfde podium maakten ook de grootbanken ABN AMRO, ING en de Rabobank bekend de omschakeling naar een circulaire economie te willen versnellen door inzichten in circulaire bedrijfsmodellen te combineren met kennis van financiële producten en risicobeheer. Door de krachten te bundelen en met klanten, kennisinstellingen en de overheid samen te werken, kunnen de drie grootbanken meer bedrijven helpen bij de omschakeling van een lineair naar een (meer) circulair bedrijfsmodel.

Gerrit Zalm, voorzitter Raad van Bestuur ABN AMRO, noemde al een voorbeeld: "In het commercieel onroerend goed zijn we bezig met een grote verduurzamingsslag. Dat is goed voor de kwaliteit van het onroerend goed, voor de kwaliteit van het onderpand, maar ook voor de economie en het milieu."
Wiebe Draijer, voorzitter Raad van Bestuur Rabobank kondigde aan: "Afgelopen jaar hebben we met de Circular Economy Challenge negen ondernemers geholpen om een idee te vertalen naar een circulair businessmodel. Dit jaar gaan tientallen ondernemers via regionale CE-Challenges met onze steun hun circulaire businessmodel concreet maken. Het blijft dus niet bij mooie woorden in een verklaring, we gaan het ook echt doen. Zo willen we bedrijven aansporen."

Met 80 koplopers stelde het team van Lageweg een 'Nationale To Do-lijst' op, als praktisch vervolg op de Ambitie 2020 doelstellingen die koning Willem-Alexander op een eerder Nieuwjaarsevent met een slag op de rode knop startte.

Op deze lijst voor een toekomstgericht Nederlands bedrijfsleven staan de volgende 10 prioriteiten:

+  1 Een gezonde leefstijl onweerstaanbaar maken
+  2 Een monteur in dienst nemen (of een jurist)
+  3 Elke dag slim reizen
+  4 Streven naar geluksmaximalisatie
+  5 Onze sterke kanten benutten voor sociale problemen
+  6 Samen met de buren energie opwekken
+  7 Alle afvalbakken in ons bedrijf weghalen
+  8 De juiste baan bij de juiste kandidaat zoeken
+  9 De leverancier vragen naar zijn kinderen
+ 10 Energie besparen tot sport verheffen

De complete lijst staat uitgewerkt op de website van MVO Nederland met uitleg, tientallen inspirerende voorbeelden en stappenplannen.

De echte afscheidsreceptie voor Lageweg wordt op 28 juni in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam georganiseerd, met een symposium.