Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
NOS Beeld over SER Akkoord
NOS Beeld over SER Akkoord
04 juli 2013

Oude kolencentrales dicht

Oude kolencentrales gaan dicht, er komen waarschijnlijk geen nieuwe kolencentrales bij.Er komen belastingvoordelen voor groepen burgers die gezamenlijk energie willen opwekken met zonnepanelen. Dat zijn enkele elementen uit een concept-versie van het Nationaal Energieakkoord van de SER. Zo meldt ons de NOS, die een concept versie te pakken kreeg.

Vakbeweging, werkgevers, milieuorganisaties en andere belangengroeperingen praten onder leiding van de SER al maanden over zo'n akkoord.

Hoofdpunten concept-energieplan zoals gepresenteerd op het NOS Journaal en op de website van de NOS:

+ Oude kolencentrales worden uiterlijk op 31 december 2015 gesloten. Het is de verwachting dat er geen nieuwe kolencentrales meer worden gebouwd.

+ Modernere kolencentrales mogen (maximaal) twee keer zoveel biomassa meestoken als nu.

+ De kolenbelasting wordt afgeschaft per 1 januari 2016.

+ Het moet voor particulieren mogelijk worden om geld te lenen bij energiebedrijven voor energiebesparende maatregelen. Die lening wordt dan via de energierekening terugbetaald.

+ Lokale energieopwekking (met bijvoorbeeld zonnepanelen) wordt financieel aantrekkelijker. Burgers krijgen een belastingkorting voor gezamenlijke initiatieven bij particuliere kleingebruikers.

+ Een fonds van 600 miljoen euro moet rendabele energiebesparing voor grote groepen mogelijk maken.

+ Er komen grote windparken op zee. Na 2014 moet er voor 4000 megawatt aan extra vergunningen worden aanbesteed.

+ Er moet een verschil komen tussen de belasting op hybride auto's (8%) en vol-elektrische auto's (3%).

+ Er komt een aanvullend energiebesparingsdoel voor de transportsector (van 15 tot 20 PJ in 2020). Daar zijn aanvullende maatregelen voor nodig.

+ Er komt een stimuleringsprogramma voor energiebesparing in huizen en gebouwen. De energiebesparing in de gebouwde omgeving moet 35% zijn in 2016 en 65% in 2018.

Uiteraard is dit alles nog geen wet, de SER is een adviesorgaan van de regering. Maar er ligt van de kant van het kabinet wel de belofte, dat als de SER tot een Nationaal Akkoord zou komen, de voorstellen gevolgd gaan worden. Als de maatregelen althans niet duurder voor de schatkist uitvallen, liet minister Kamp enkele weken geleden nog even weten.

Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid van Groen Links, zag het NOS Journaal ook, en twitterde onmiddellijk: "Zoveelste concept #SERakkoord is vast de versie van Wientjes. Salderen afgeschaft en 16% schone energie in 2022. Kolenbelasting geschrapt." Zij gelooft dus niet dat dit het echte einddocument is, dat pas volgende week wordt verwacht.

Bron NOS