Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Overstroming
Overstroming
13 oktober 2014

Overheid rekent uit of jouw huis overstroomt

Het slechte nieuws: als Nederland overstroomt, staat ook ons huis 2,5 meter onder water. Dat blijkt uit een website van de overheid, Rijkswaterstaat en de Waterschappen.

Het goede nieuws: we hebben volgens de overheid een volle dag om weg te komen, te evacueren. En we hebben gelukkig sinds dit jaar een oude boot gekocht. Dat geeft een meer gerust gevoel dan de info van de overheid.

De website is een bijzonder initiatief van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Veiligheidsregio's, de Waterschappen en het Deltaprogramma. Een flink gezelschap, dus.

Ze bouwden een heel toegankelijke website, waarbij het invullen van een postcode voldoende is om te weten of je ook op de eerste etage nog droge voeten hebt. Of op zolder moet gaan zitten, met je kinderen, je dieren en je paspoort.

Het is tegelijkertijd ook een heel beperkte site, qua informatie. Wat is de oorzaak van die overstroming? Geen woord over stijgende zeespiegel of over veranderende weerpatronen, die ook in Nederland moessonregens veroorzaakt. Of stroomopwaarts in Europa, waarna die enorme plens water door de rivieren naar ons toekomt.

Dat geeft dan weer weinig vertrouwen in de overheid, die wel waarschuwt dat zowat de complete Randstad blank kan komen te staan, maar niet wat er aan gedaan wordt om dit onheil te voorkomen.

De adviezen voor mensen in overstroomde huizen zijn ook zeer beperkt. Weggaan? Dat betekent dat je in de chaos op de wegen terecht komt. Dat winkels en benzinestations gesloten zullen zijn. Dat je gevaar voor onderkoeling loopt, door nat te worden. Wacht daarom eerst af en luister naar adviezen. Als je tenminste een radio hebt die op batterijen loopt, want de kans is groot dat ook de elektriciteit uitvalt.

Over de waardedaling van de eigen woningen ook geen woord. Terwijl het risico dus blijkbaar wel reëel is, anders laat de overheid geen website bouwen.

Als je weet dat er een proces tegen de Staat der Nederlanden loopt vanwege laks klimaatbeleid, dan denk je bijna: zou ik niet eens gaan verkassen naar een chalet in de Alpen, voordat nog eens tien miljoen Nederlanders op hetzelfde idee komen?

Goed verstopt op de website vinden we uiteindelijk de disclaimer. Daarin staat meer informatie, dan op alle andere website. Hieruit blijkt dat de overheid zich vooral tot taak stelt te helpen wanneer het al te laat is. We citeren stukken uit deze disclaimer.

+ “Nederland is goed beschermd tegen overstromingen. Het kan echter een keer mis (dreigen te) gaan. Evacueren is dan een mogelijke maatregel om slachtoffers te beperken. De overheid heeft hierbij een rol en zal informatie geven over een dreiging en maatregelen nemen die de evacuatie bevorderen. Jij zult echter jezelf in veiligheid moeten brengen.”

+ “Er zijn oneindig veel varianten van een overstroming mogelijk. Ook voor het verloop van een evacuatie kunnen veel varianten worden opgesteld. Op deze site staat de actuele en state of the art informatie over overstromingen en mogelijk handelingsperspectief. Hierbij is gebruik gemaakt van ontwerprichtlijnen, klassen van mogelijke combinaties van afvoer, wind en getij en schattingen op basis van verkeersmodellen en hoe mensen zich gedragen. Deze informatie is met zorg vastgesteld en geeft een beeld van hoe het kan gebeuren.”

+ “ De door ons samengestelde gevolgen set is ontwikkeld op basis van de laatste ontwikkelingen en richten zich op de primaire waterkeringen. De waterdieptes zijn gebaseerd op Veiligheid Nederland in Kaart en de Ergst Denkbare Overstroming (EDO). De gebruikte informatie komen overeen met de Risicokaart waarbij we nu ook extreme situaties meenemen maar (nog) geen informatie geven over gevolgen van doorbraken van regionale keringen en overlast in buitendijkse gebieden. De gepresenteerde waterdieptes zijn gebaseerd op de extreme situaties en geven aan hoe hoog het water maximaal kan komen. In de praktijk kan het ook minder hoog zijn.

+ “De informatie op deze site is gebaseerd op de huidige kennis en inzichten. Het is mogelijk dat er fouten inzitten of dat informatie op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. De informatie op deze site wordt bijgesteld op basis van de nieuwe kennis en ervaringen.”

Check of ook jouw eigen woning onder water kan lopen. Bedenk dat de makers uitgaan dat 1 etage 2,5 meter hoog is.