Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Mondiaal FNV helpt palmoliewerkers, foto Chris de Bode
Mondiaal FNV helpt palmoliewerkers, foto Chris de Bode
02 november 2018

De vergeten groep van 16 miljoen palmoliewerkers

Indonesië kent een vergeten sociale kwestie. In de palmolie werken maar liefst zestien miljoen mensen, bijna evenveel als er in heel Nederland wonen. Ze doen hun werk onder omstandigheden die we hier nooit of te nimmer zouden accepteren. De Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) heeft sinds de start in 2004 nog weinig gedaan om de positie van deze mensen te verbeteren. Het is om deze reden dat Mondiaal FNV projecten in deze sector steunt. En eerste successen boekt.

Over deze enorme vergeten sociale kwestie gaat de P+ Special van deze week. Indonesië staat bekend als ‘s werelds grootste producent van palmolie vanwege zijn exportbijdrage van 51,7 procent (of 14,4 miljard dollar). Er werken ongeveer 16 miljoen mensen op palmolieplantages en sectorgerelateerde industrie in Indonesië, formeel en informeel. De plantages nemen ongeveer 11,6 miljoen hectare land in beslag.

Door de extreem hoge productiequota die aan de plukkers worden gegeven, zijn ze gedwongen om anderen in te schakelen. Vaak leunen ze op hun vrouw en kinderen, soms op andere mensen, die geen directe werkrelatie met het bedrijf hebben. De lonen zijn laag, vaak onder het minimumloon. Overwerk wordt niet uitbetaald, hoewel mensen gedwongen zijn om tot twaalf uur per dag te werken. 

Op de plantages werken mensen met vast contract, mensen met korte contracten en dagloners of de kernets. Dit zijn knechten die werknemers zelf moeten betalen. Zo’n 70 procent  van alle arbeiders verricht tijdelijke arbeid. De kernetszijn de ‘onzichtbare’ arbeiders omdat zij geen wettelijke bescherming hebben, en geen rechten. De meerderheid is vrouw. Vrouwen werken ook vaak als sprayer, zij lopen tijdens het sproeien gezondheidsrisico’s omdat ze elke dag met gevaarlijke bestrijdingsmiddelen werken, zoals Paraquat. Dit is in Europa verboden, vanwege de hoge mate van giftigheid voor mens en dier. De vrouwen zijn ook slachtoffer van (fysieke) intimidatie.

Het project dat Mondiaal FNV op Noord-Sumatra voert, loopt het langst. De vakbondsleiders richten hun pijlen onder meer op Wilmar-plantages. Wilmar is een van de grootste toeleveranciers van palmolie in Indonesië. Unilever is bijvoorbeeld een vaste afnemer. Dankzij het vasthoudende werk van de lokale vakbond Serbundo is de vrijheid van vereniging op een aantal plantages geleidelijk toegenomen. De bond heeft nu kantoren op vijf Wilmar-plantages. Hun relatie met het management is aanmerkelijk verbeterd. Inmiddels heeft het zestien klachten over arbeidsomstandigheden met succes afgehandeld. De cao 2017-2019 bevat nu artikelen over promotie, ondersteuning van werknemers voorafgaand aan het huwelijk en tijdens klachten, sanctie voor het aannemen van minderjarige werknemers en beschermende kleding voor plukkers.

Verder lezen en download van deze P+ Special 'De vergeten sociale kwestie Palmolie'

Downloads

Meer info download je hier:

De vergeten sociale kwestie Palmolie (573 kb)