Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
pbl biomassa
pbl biomassa
08 maart 2014

PBL: Infographics tonen tekort aan biomassa

Of de verwachtingen nu hoog of laag zijn: de wereld zal straks nooit voldoende biomassa kunnen produceren om aan de vraag te kunnen voldoen. Nederland al helemaal niet. Zo blijkt uit de nieuwe fraaie infographics van het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving.

Gebaseerd op de ambities voor 2050 is er in Nederland behoefte aan 1600 Petajoule aan energie, gewonnen uit biomassa, brandstoffen van natuurlijke afkomst.

In Nederland kan tegen die tijd hooguit 200 PJ aan biomassa worden verzameld. Met import – mits beschikbaar - kan dat worden aangevuld. Hoeveel dat zal zijn, is echter onzeker. Zelfs in het scenario met de hoogste mogelijke productie op wereldschaal zal er slecgts 760 Pj beschikbaar zijn. Dat is altijd nog veel te weinig.

Het PBL geeft als commentaar: “Het is vooral de vraag of er in de toekomst voldoende biomassa op duurzame wijze kan worden geproduceerd – dus zonder ongewenste effecten op klimaat, biodiversiteit of de voedselvoorziening. De toekomstige mogelijkheden voor Nederland om meer biomassa te gaan gebruiken hangen bovendien niet alleen samen met de potentiële productie op de wereld, maar ook met de vraag uit andere landen. Als biomassa economisch rendabel en daarmee aantrekkelijk wordt voor gebruik in Nederland, dan is biomassa een aantrekkelijke hernieuwbare grondstof voor iedereen en zal de vraag ernaar dus groot zijn. Nederland heeft wel het voordeel van grote, gunstig gelegen havens waar grootschalige import plaats kan vinden.”

De PDF van deze uitgebreide infographic staat op de linkerkolom onderaan. Op internet is de infographic interactief en heeft dus extra functies.

Biomassa telt drie grote bronnen: bosbouw, landbouw, maar ook teelt op zee. Die laatste sector blijkt in het scenario met ‘hoge verwachtingen’ aardig wat op te leveren, maar valt bij ‘lage verwachtingen’ bijna helemaal weg.

De nieuwe infographics van het PBL over biomassa

 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier