Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Philips agrilicht
Philips agrilicht
01 maart 2014

Philips: helft omzet nu groen

Volgens Philips is nu meer dan de helft van de omzet groen: 51 procent om precies te zijn, goed voor een omzet van 11,8 miljard euro in 2013.

Daarmee is ‘het EcoVision doel’ volgens Philips twee jaar eerder gerealiseerd dan gepland.

De totale investeringen in Groene Innovatie bedroegen in 2013 EUR 509 miljoen dankzij de snelle ontwikkelingen op het gebied van LED-technologie.

Philips maakt nu ook serieus werk van de circulaire economie -benadering als extra stimulans voor het creëren van 'groene waarde'.

Philips rekent zich vooral groen door het energiegebruik van de eigen producten te meten: als dit lager is dan dat van de concurrenten, is het doel bereikt.

Over welke producten hebben we het? Philips over de B2B-producten: “Bij Healthcare is het portfolio met Groene Producten uitgebreid met 13 nieuwe producten die zorgresultaten verbeteren, meerwaarde bieden en de zorg toegankelijker maken. Onze inspanningen om milieueffecten te beperken zijn erkend:het energieverbruik van de 1.5T MRI-modellen van Philips is lager dan het marktgemiddelde.”

Over de consumentenproducten: “Het gebruik van gerecyclede materialen bij Consumer Lifestyle is voortgezet. Inmiddels wordt meer dan 330 ton gerecycled plastic gebruikt in stofzuigers en bijna 250 ton ijzer hergebruikt.”

Licht blijft de groene driver. “In 2013 heeft Philips EUR 509 miljoen geïnvesteerd in Groene Innovatie. Daarbij gaat de sector Lighting voorop (EUR 327 miljoen) dankzij de ontwikkelingen op het gebied van LED-technologie. In april kwam Lighting met een doorbraak in de vorm van de meest energiezuinige LED-lamp (TLED) ter wereld met een lichtopbrengst van 200 lumen per watt.”

En wat is het effect van dit alles op de wereld: “We kunnen tevens melden dat Philips op dit moment het leven van 1,8 miljard mensen heeft verbeterd en goed op weg is om daar tussen nu en 2015 2 miljard van te maken.”

Het duurzaamheidsverslag voor 2013 is een integraal onderdeel van het Philips-jaarverslag voor 2013.