26 Aug 2018

Plasticmakers bemoeilijken recycling

Kunststof Sorteer Installatie (KSI) HVC, foto Deborah Roffel

Grote fabrikanten van kunststoffen maken welbewust het recyclen van plasticafval moeilijk. Om de eigen omzet te beschermen worden bestanddelen aan plastic toegevoegd die een kwalitatief gelijkwaardig tweede leven zo goed als onmogelijk maken. Dat stelt hoogleraar Peter Rem van de Technische Universiteit in Delft in de P+ SPECIAL 'Het tweede leven van uw plastic'. Hij vindt ook dat het aantal kunststoffen terug moet van vele duizenden varianten naar rond de 100.

P+ sprak met dr. Rem naar aanleiding van het groeiende aanbod van uitgesorteerde plastics. Dit najaar opent bij Heerenveen de Kunststof Sorteer Installatie (KSI), een gezamenlijk bedrijf van Omrin, Midwaste en HVC die jaarlijks 70 kiloton uitgesorteerde plastics gaat leveren aan recyclebedrijven. Door deze nieuwe verwerkingsunit wordt de bestaande sorteercapaciteit in Nederland fors uitgebreid. Suez beschikt al over een iets oudere installatie. Daarover volgende week meer.

Het is bij fabrikanten van papier, glas en staal heel gewoon: het verwerken van teruggewonnen grondstoffen in nieuwe producten. Bij Tata Steel in de hoogovens van IJmuiden wordt net zoveel scrap(staalschroot) toegevoegd als toelaatbaar is om aan de vereiste productkwalificaties te kunnen voldoen. De grote producenten van plastics doen dat niet. Waarom eigenlijk niet? “Omdat de overheid dat de bedrijven niet oplegt”, is het even eenvoudige als onthutsende antwoord van hoogleraar recycling Peter Rem (1959) van de Technische Universiteit in Delft. 

Sterker nog: volgens Rem ontmoedigen de plasticfabrikanten zelfs recycling. Hij stelt: “Als je besluit om recycling niet in jouw industrie te integreren, dan wordt het automatisch je concurrent. Het is eenvoudig om stoffen aan plastic toe te voegen waardoor het degradeert en dus minder goed te recyclen is. De kunststofindustrie gebruikt nu veel additieven die schadelijk zijn voor recycling. Plastics met antioxidanten die verkleuren wanneer ze opnieuw verhit worden, soms tot wel 90 procent van het aanbod. Producenten weten dan zeker dat deze plastics niet goed recyclebaar zijn. 

Er bestaan duizenden verschillende soorten kunststoffen, allen net weer even iets anders van chemische samenstelling. Zou het volgens Rem zinvol zijn deze terug te brengen tot een beperkt aantal? “Het heeft inderdaad zin om het aantal varianten waarin plastics voorkomen terug te brengen naar circa honderd. In het bijzonder natuurlijk door recycling-onvriendelijke additieven te vermijden. Wat je moet doen, is de recycling wél integreren, daar moet de overheid op sturen. Maar ik denk dat de overheid nog niet in de gaten heeft wat er aan de hand is, of het te laat doorheeft. De overheid zegt in ieder geval nog steeds niet: ‘een materiaalproducent mag alleen op de markt als het recycling integreert in zijn productie’.”

Twee grote producenten van ‘virgin’ kunststoffen in Nederland zijn Sabic en Dow.

Rem noemt voor de volledigheid ‘een andere school van denken’ die vindt dat de producenten van bijvoorbeeld consumentenproducten zelf de kunststof terug moeten nemen. “De maker van Glorix, zeg maar, weet nu dat hij die fles niet terug zal krijgen. Hij levert nu een financiële bijdrage aan het Verpakkingsfonds om die fles te recyclen naar een laagwaardiger product. Maar komt die fles wél terug bij Glorix, dan is de situatie ineens heel anders. Dan is het interessant als de fles weer tot een nieuwe fles te recyclen is. Glorix zal dat bij de leverancier van de kunststof afdwingen.Dat gaat niet vanzelf, want de leverancier raakt hierdoor een deel van zijn afzetmarkt kwijt.”

Volgens Rem is ook deze cyclus goed op te zetten: “Zo’n retourstroom van plastic naar de producent is technisch heel goed te organiseren. Sorteerinstallaties als die in Friesland kunnen daarbij helpen. Als je plasticproducten ongewassen en ongesneden naar een fabrikant terugbrengt, zal die wel een aparte productielijn recycling in de fabriek moeten opnemen. Hoe groter het concern, hoe eerder zoiets tot de mogelijkheden behoort. Je ziet nu grote bedrijven als Proctor & Gamble al bezig om de flacons voor wasmiddelen een eigen chemie te geven, wat de recycling van eigen merken vergemakkelijkt. Ze hebben dan alles in eigen hand. Kleinere fabriekjes met een kleinere omzet hebben die mogelijkheid niet: die hebben meer baat bij voorgewassen en -gesneden plastics.”

Techniek is uitvoering van gewenst beleid, zo blijkt uit de woorden van Rem. “Als kunststoffabrikanten gerecycled plastic integreren in hun productie, gebruiken ze minder olie. Hun activiteit wordt veel meer gelegitimeerd en hun eigen voorraad aardolie blijft groter. Maar het is nu niet winstgevend om dat te doen. Een bedrijf moet winst maken en de overheid moet zorgen dat bedrijven winst maken met dingen waar we wat aan hebben. Dat heeft de overheid nog niet gedaan: ervoor zorgen dat recycling van kunststof aantrekkelijk is voor zulke partijen. Dat zijn wij op de TU nu wel aan het doen. Ons vakgebied kan innovaties creëren die je als samenleving zou willen inzetten.”

Rem komt daarop met een afsluitende definitie om over door te denken: “Innovatie is maatschappelijk gewenste technologie die nu te duur is en die je graag goedkoper zou willen maken.”

Tekst Jan Bom

Reacties op dit bericht

john d ()
I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work andplease tell me when One dollar Hosting can you publish more articles or where can I read more on the subject?
billu ()
It's incredibly an amazing and key bit of information. I'm in remarkable spirits that you in a general sense offered this confounding information to us www.mails-guide.com
billu ()
It's incredibly an amazing and key bit of information. I'm in remarkable spirits that you in a general sense offered this confounding information to us buy real traffic
billu ()
It's incredibly an amazing and key bit of information. I'm in exceptional spirits that you in a general sense offered this dumbfounding information to us buy real traffic
ahmed ()
I am another client of this site so here I saw various articles and posts posted by this site,I inquisitive more enthusiasm for some of them trust you will give more data on this points in your next articles. Airconditioning
ahmed ()
I am another client of this site so here I saw various articles and posts posted by this site,I inquisitive more enthusiasm for some of them trust you will give more data on this points in your next articles. Airco
ahmed ()
I am another client of this site so here I saw various articles and posts posted by this site,I inquisitive more enthusiasm for some of them trust you will give more data on this points in your next articles. Warmtepomp installateurs
billu ()
It's amazingly a dazzling and key piece of data. I'm in extraordinary spirits that you in a general sense offered this befuddling data to us Stripster
billu ()
It's amazingly a dazzling and key piece of data. I'm in extraordinary spirits that you in a general sense offered this befuddling data to us Stripster
billu ()
It's amazingly a dazzling and key piece of data. I'm in extraordinary spirits that you in a general sense offered this befuddling data to us Warmtepompen
billu ()
It's amazingly a dazzling and key piece of data. I'm in extraordinary spirits that you in a general sense offered this befuddling data to us Warmtepomp
billu ()
It's amazingly a dazzling and key piece of data. I'm in extraordinary spirits that you in a general sense offered this befuddling data to us Acheter des noix de pecan
billu ()
It's amazingly a dazzling and key piece of data. I'm in extraordinary spirits that you in a general sense offered this befuddling data to us Pistaches
카지노사이트 ()
Much thankfulness to you such an unfathomable entire for sharing this wonderful blog. Particularly mixing and fulfilling also. Need you continue sharing an inexorably obvious extent of 카지노사이트 your examinations. I will love to explore.
ahmed ()
It is to some degree awesome, but then look at the counsel at this treat drain cleaning
안전놀이터추천 ()
Thankful for sharing this information. I am in a 안전놀이터추천 general sense content with your stunning work. You put obliging information.
ahmed ()
nice content.. i love your site so much intresting content suits bar
golden international school indore ()
Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work! golden international school indore
where to get a fake id ()
I would recommend my profile is important to me, I invite you to discuss this topic... where to get a fake id
製作大學畢業證書 ()
I surely acquiring more difficulties from each surprisingly more little bit of it 製作大學畢業證書
Hole in One Insurance ()
This is also a very good post which I really enjoy reading. It is not everyday that I have the possibility to see something like this. Hole in One Insurance
digitinc ()
Grateful to you for posting such an unthinkable article. I found your site perfect 파워볼사이트 my necessities. It contains well known and fulfilling posts.
digitinc ()
This is an astoundingly mind boggling blog portion. This kind of information 그래프사이트 significant for me and researching to clear. We are grateful for your blog territory. A dedication of thankfulness is all together for the offer.
digitinc ()
Your post is inconceivable and lighting up. sede Pillo to you for sharing this article. I should need to get more posts.
ahmed ()
I think other site owners should accept this site as a model, exceptionally spotless and great easy to use style and configuration, just as the substance. You are a specialist in this theme! filing my Self Assessment Tax Return
ahmed ()
Incredible, a debt of gratitude is in order for sharing this blog post.Much thanks once more. Truly Cool. Self Assessment Tax
ahmed ()
It's extremely an incredible and valuable snippet of data. I'm happy that you simply imparted this accommodating data to us. Self Assessment Tax Return
m.j.reuderink van noort ()
schandalig en met dit vvd kabinet kunnen zij ongestoord hun gang gaan. Liever boze burgers dan grote fabrikanten., Volgens dit kabinet waait alles wel weer over. Alleen grote concerns als Akzo, Shell en Unilever zijn belangrijk voor ze. Na een politieke carriére moet ook gegeten worden en is er altijd wel een plekje voor ze bij bovenstaande concerns.
Madelon Revermann ()
Dank u wel, dr. Rem, voor uw bijdrage aan bewustwording over en binnen de kunststoffenindustrie. Hopelijk leidt uw informatie ook tot bewustwording bij politici i.v.m. nieuwe wetgeving. In een voornamelijk geldgedreven industrie (welke dat ook is, dus bijvoorbeeld ook de uitvaartbranche!) is wetgeving een voorwaarde om tot een maatschappelijk eerlijke en milieu-verantwoorde economie te komen die dienstbaar is aan de samenleving en aan individuele consumenten.
Jan Bauman ()
Als de methode van de industrie het bestaan van de regering zou bedreigen wordt er snel genoeg ingegrepen om dat te voorkomen. Jammer genoeg is deze Innovatie van deze maatschappelijk gewenste technologie die nu te duur is en die je graag goedkoper zou willen maken nog niet bereikbaar.
Mark visschers ()
Beste Rem , de invloed van oude achterhaalde normen ten aanzien van productie zijn vaak het grootste probleem en de invloed van de kunststof producenten in deze commissies - er is geen belang van de industrie om recycling te stimuleren want dit creëert een verschuiving in vraag en aanbod - de kunststof leiding industrie kan per direkt omschakelen naar volledig recycling maar door gebrek aan durf - innovatie en de ‘belemmering vanuit normen en commissies ‘ doet dit gewoon niet - meer weten ? Groet mark visschers
Henk S ()
Helder uitgelegd waarom plastic recycling misgaat en een oplossing ervoor, wat wil je nog meer