Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Steward Redqueen evaluatie
Steward Redqueen evaluatie
23 april 2016

PRI: 60 biljoen aan beleggingen verduurzamen

Met de kwantiteit zit het wel goed: 1500 beleggers wereldwijd die zich de afgelopen 10 jaar aan de Principles for Responsible Investment (PRI) hebben gebonden, samen goed voor een bedrag van 60 biljoen dollar. Nu nog de grote kwaliteitsslag, stelt de Nederlandse evaluator Steward Redqueen.

Wouter Scheepens van Steward Redqueen stelt het de volgende tien jaar wel zaak wordt dat al die grote beleggers ook daadwerkelijk dat onvoorstelbare bedrag van 19 nullen in duurzame beleggingen overzetten: “De daadwerkelijke integratie van verantwoord beleggen in kernprocessen mist nog diepgang.  De PRI en de aangesloten investeerders moeten nog een tandje bijzetten om deze verandering daadwerkelijk te realiseren.”

De PRI verenigt (institutionele) investeerders uit de hele wereld met de ambitie om verantwoord beleggen mainstream te maken, ingebed in de dagelijkse praktijk. De 1500 aangesloten partijen vertegenwoordigen USD 60 trillion (biljoen) in assets under management. Ook veel Nederlandse investeerders, zoals grote pensioenbeheerders, hebben zich gecommitteerd aan de uitgangspunten van de PRI. Maar toch wordt er ook nog steeds in fossiele brandstoffen belegd, door deze partijen, Principles of niet.

Dit jaar bestaat de PRI tien jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum vroeg de organisatie een onafhankelijk onderzoek om de bereikte resultaten te evalueren. Het in Haarlem gevestigde bureau Steward Redqueen won deze prestigieuze opdracht.

Aan de hand van 40 interviews, een survey ingevuld door meer dan 450 belanghebbenden en uitgebreid literatuur onderzoek is de impact van de PRI over het laatste decennia geëvalueerd en zijn aanbevelingen gegeven voor de toekomst.

Scheepens: “PRI verdient veel lof voor het feit dat in tien jaar verantwoord beleggen stevig op de agenda is gekomen. De PRI is hét platform van investeerders op dit terrein en is succesvol in het uitwisselen van best practices, kennisontwikkeling en –verspreiding en het vergroten van het bewustzijn over (het belang van) verantwoord beleggen.”

Steward Redqueen heeft drie aanbevelingen voor de PRI:

+ Er moet meer consensus zijn over het doel waar de PRI voor staat en de consequenties die dit heeft voor de aangesloten investeerders. Ondanks de enorme verschillen tussen de aangesloten partijen (in grootte, karakter, land) moeten zij allemaal de beweging van Principles naar Performance maken. Een enkele handtekening onder de Principles is niet voldoende om verandering te realiseren.

+ PRI moet focus aanbrengen in haar activiteiten. De breedte van haar agenda maakt dat de organisatie niet altijd effectief is. Door prioriteiten  te stellen is hier winst te behalen.

+ Het rapportageproces van de PRI waarmee de betrokken investeerders verantwoording afleggen kan worden verbeterd door meer samen te werken met op rapportage gerichte organisaties als de GRI of de IIRC. Dit zal een verminderde werklast betekenen voor veel betrokkenen omdat er minder verschillende rapportages moeten worden ingevuld.

Tegelijkertijd zal dit laatste volgens Scheepens ook de kwaliteit van de rapportage verder verbeteren en dus de ‘race naar de top’ beter reflecteren.

De PRI gebruikt deze bevindingen voor een strategieproces dat dit jaar wordt uitgevoerd.

Het rapport kan worden hier worden gedownload 

Website Steward Redqueen

Downloads

Meer info download je hier:

Evaluatierapport PRI (3132 kb)