Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Energieleveranciers
Energieleveranciers
03 november 2022

Prijsplafond wijst weg naar duurzame energie

Het door de overheid ingestelde prijsplafond gaat meer consumenten naar duurzame energie trekken. Dat verwachten experts, zodra op 1 januari dit plafond gaat gelden. De afgelopen jaren was Nederland goed op weg in de omschakeling naar duurzaam opgewekte energie, maar de fors gestegen prijzen zorgden voor een onderbreking van de groei

Groene energie vormde in 2019 nog niet een vijfde van het totale energieverbruik in ons land. In 2020 was het al ruim een kwart en in 2021 een derde. Goed op weg, maar nog altijd valt er veel milieuwinst te behalen. De huidige energiecrisis maakt consumenten meer prijsbewust, en daarbij wordt in bijna alle gevallen gekozen voor de goedkoopste optie. Naar de afkomst van de energie wordt minder gekeken.


Wat is groene energie?

Onder groene energie verstaan we energie die op duurzame wijze opgewekt wordt. Te denken valt aan windenergie en energie uit zonnepanelen. Ook waterkracht en warmte uit de aarde vallen in deze categorie, omdat het gaat om energiebronnen die onuitputtelijk zijn en het milieu niet belasten. Vooral in de opstartfase moeten energieleveranciers hiervoor hoge kosten maken en die worden doorberekend in de tarieven. Wanneer je de lijst met duurzame energieleveranciers 2022 bekijkt, valt op dat de verschillen tamelijk groot zijn. Lang niet elke aanbieder levert dus daadwerkelijk een grote bijdrage aan een duurzamere wereld.


Beoordelingscriteria groene energieleveranciers

Aan het aanbieden van groene energie gaat een heel traject vooraf. Niet elk bedrijf opereert op dezelfde manier en als consument heb je vaak geen idee hoe groen de geleverde energie werkelijk is. Om te bepalen in hoeverre een energieleverancier het predicaat groen verdient, moeten we onder meer kijken naar de investeringen die het bedrijf doet in stroomopwekking. Ook speelt een rol in hoeverre het bedrijf zelf stroom produceert en welk inkoopbeleid het hanteert.


Enorme tariefstijging

De enorme tariefstijging voor energie heeft al veel mensen in de problemen gebracht. Velen kiezen ervoor om kritisch naar hun contract te kijken en eventueel over te stappen naar een andere aanbieder. Maar letten we daarbij nog voldoende op duurzaamheid? Of gaan we uitsluitend voor de beste prijs, min of meer noodgedwongen omdat we het anders niet meer kunnen betalen? Als je eerst kijkt naar duurzaamheid en vervolgens de tarieven van de best scorende aanbieders in die lijst met elkaar vergelijkt, maak je nog steeds een verantwoorde keuze. Je hebt dan nog steeds een waardevolle bijdrage geleverd aan het terugdringen van de milieuproblematiek, terwijl je tegelijkertijd ook je eigen portemonnee nog enigszins hebt kunnen ontzien.
 
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier