Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
PwC over private equity
PwC over private equity
13 mei 2021

Zonder duurzame criteria minder belangstelling private equity

Meer dan de helft (56 procent) van de private equity-huizen geeft aan investeringen niet te zijn aangegaan vanwege het niet voldoen aan ESG-criteria, duurzame maatstaven die door investeerders worden gehanteerd. Dat blijkt uit een onderzoek van PwC onder ruim 200 private equity-huizen uit 35 verschillende landen. Daarin geeft 72 procent van de respondenten aan bedrijven altijd te beoordelen op ESG-risico's en -kansen. Nederlandse private equity investeerders scoren nog beter op duurzame selectiecriteria dan het Europese gemiddelde.

Spelers uit de private equity-sector wegen de maatschappelijke impact van het bedrijf waarin zij investeren dus nadrukkelijk mee in hun investeringskeuze. De zogenoemde ESG-aspecten, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de impact op het milieu, de maatschappij en governance, spelen een steeds grotere rol in investeringsstrategieën en het portfoliobeheer. 

”De ESG-factoren zijn niet meer weg te denken bij investeringsbeslissingen en duurzaamheid betreedt in de private equity-sector het stadium van volwassenheid”, merkt Joukje Janssen op. Janssen is bij accountants- en adviesbureau PwC partner en expert op het gebied van duurzaamheid. 

Zo stelt 66 procent van de bevraagde firma’s dat waardecreatie de voornaamste drijfveer is om verantwoord te investeren. In 2019, toen het onderzoek ook werd uitgevoerd, was risicobeheer nog leidend bij beslissingen. Ook het feit dat meer dan de helft van de bevraagde firma’s stelt dat de eindverantwoordelijkheid voor responsible investment bij het bestuur ligt in plaats van bij een gespecialiseerd ESG-team, is illustratief voor het stadium waarin duurzaamheid binnen private equity zich bevindt. 

“De Nederlandse private equity-huizen die aan de survey deelnamen, scoren daarin nog beter. Zij onderscheiden zich positief van andere Europese landen en leggen in hun investeringsstrategie een stevige focus op ESG”, aldus Janssen. 


Aan de Global Private Equity Responsible Investment Survey 2021 deden 209 PE-huizen mee uit 35 landen, waarvan 81 procent uit Europa. De Europese firma’s hebben hun strategieën en investeringen in de laatste jaren moeten aanpassen aan EU-regelgeving die stevige transparantie vereist. Joukje Janssen is lid van de onderzoeksgroep die de survey maakte: “In Europa is er veel aandacht voor ESG, maar ook in de Verenigde Staten zien we groei. Het op ESG gericht vermogen steeg in de VS in twee jaar tijd met ongeveer vijf biljoen dollar.”


Binnen private equity gaat de meeste aandacht uit naar het klimaat. Zo geeft de helft van de respondenten aan actie te ondernemen tegen klimaatrisico’s in hun portefeuille en houdt 36 procent rekening met klimaatrisico’s bij het nemen van investeringsbeslissingen. Voor sociale risico’s is nog minimale aandacht. 

Het internationale rapport van PwC over private quity en duurzaamheid