Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
willem lageweg
willem lageweg
21 mei 2016

Raadkamer voor bedrijfsethiek nodig

Er moet een Raadkamer voor Bedrijfsethiek komen, na alle schandalen zoals de sjoemelsoftware in de auto-industrie. Dat bepleitte Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland tijdens de Henk van Luijklezing op Nyenrode Business Universiteit.

Aan de Raadkamer voor Bedrijfsethiek kunnen organisaties hun ethische dilemma’s voorleggen voor een besloten advies. Ook kan de Raadkamer een moreel eindoordeel vellen over grote ethische incidenten. Op die manier ontstaat moresprudentie en meer aandacht voor de morele dimensie van maatschappelijk verantwoord ondernemen, stelt Willem Lageweg.

De Raadkamer bestaat uit wetenschappers, gezaghebbende ondernemers, personen met een hoog maatschappelijk aanzien en jongeren. De afgelopen maanden is het initiatief voor de Raadkamer in een kleine kring besproken. De komende tijd worden meer organisaties benaderd om het initiatief te steunen. Daarbij wordt gedacht aan universiteiten, het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland, het NCP OESO-richtlijnen, Stichting SIO, Stichting SBI, SER,  de overheid en ondernemersorganisaties, zoals VNO-NCW, NEVI, brancheorganisaties en NCD.

Lageweg: “Bij MVO draait het om een goede balans tussen People, Planet en Profit, maar de focus op Profit heeft de afgelopen jaren de overhand gekregen.  MVO is zijn ethische roots vergeten, zo blijkt uit de vele incidenten,  ook bij bedrijven die MVO hoog in het vaandel hebben.”  

Een meerderheid van de bedrijven houdt zich op een of andere manier bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. “MVO betekent per definitie dat je voor dilemma’s komt te staan”, stelde Willem Lageweg. “Je moet afwegingen maken tussen de korte en de lange termijn, nadenken over waardebepaling (true price) en belangenverschillen oplossen”. In zijn ogen is een revival van de bedrijfsethiek nodig, waardoor mensen worden geholpen beter om te gaan met dilemma’s. Eén van de suggesties die hij daarvoor in zijn lezing doet is de instelling van een Raadkamer. Deze Raadkamer krijgt een consultatiefunctie, waarbij bestuurders, toezichthouders en managers in alle beslotenheid hun dilemma’s kunnen voorleggen. In het openbaar velt de Raadkamer een moreel eindoordeel over belangrijke ethische bedrijfsincidenten die gespeeld hebben.

Willem Lageweg stond aan de wieg van de oprichting van MVO Nederland (2004). Hij was betrokken bij het SER-rapport De winst van waarden, dat de aanzet gaf tot de oprichting van een centrum dat maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven stimuleert. Inmiddels is MVO Nederland met ca. 2400 partners het grootste Europese MVO-bedrijvennetwerk. Willem Lageweg neemt op 28 juni afscheid en grijpt zijn afscheid onder meer aan om de bedrijfsethische roots van MVO op de kaart te zetten. Ook na zijn afscheid blijft hij zich inzetten voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

MVO Nederland en de Henk van Luijklezing

 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier