Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Sustainability winners win it all
Sustainability winners win it all
05 december 2014

Rabobank gaat duurzame klantfoto’s maken

De Rabobank gaat van ondernemers duurzame ‘klantfoto’ s' maken. Duurzame koplopers krijgen voortaan voorrang bij financiering.

Zo staat in de strategische nota ‘Samen Duurzaam Sterker’.

Met de ‘klantfoto’ wil de Rabobank met klanten in dialoog gaan. Op basis van dit plaatje wil de bank adviseren over de mate waarin hun bedrijf qua duurzaamheid voorop of juist achteraan loopt. Bedoeling is met deze strategische kennis ondernemers te stimuleren hun duurzaamheidsprestaties jaarlijks te verbeteren.

Bas Ruter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank zegt hierover in een persbericht: “Het gesprek met zakelijke klanten over hun ‘klantfoto’ voor duurzaamheid is straks een vast onderdeel van ons klantgesprek. De woningbezitter zullen we informeren over de mogelijkheden om de eigen woning te verduurzamen. Daarmee wordt duurzaamheid nog meer dan nu integraal onderdeel van onze dienstverlening. Daar zijn we op aanspreekbaar en daarover leggen we verantwoording af. Dit alles gericht op zichtbaar en tastbaar bijdragen aan een duurzamere samenleving.”

De klantfoto maakt deel uit van een veel groter pakket waarmee de Rabobank duurzame ontwikkelingen wil begeleiden ‘door verbinden’.

Enkele andere acties:

+ Actief bijdragen aan ‘Round Tables’ voor het verduurzamen van agrarische waardeketens, waarbij agrariërs, bedrijven en ngo’s een inbreng hebben.

+ Visie geven op kansen voor verduurzaming van de agrarische waardeketens van soja, palmolie, rietsuiker, bosbouw, rundvlees, zuivel, vis, koffie, cacao en biomaterialen. Deze visie delen met klanten en in ‘Round Tables’ om verduurzaming in deze ketens te versnellen.

+ Via themabijeenkomsten, social media en virtuele netwerken een platform bieden aan koplopers en kennisnetwerken en zo kansen voor klanten verzilveren en risico’s in de keten te delen.

+ Klanten informeren over de mogelijkheden en financiële gevolgen van de verduurzaming van de woning, hen verbinden met zakelijke klanten die dit kunnen uitvoeren en een aanbod van financiële producten/diensten die dat mogelijk maken

Kritische waarnemers als bijvoorbeeld Human Rights Watch (lees nieuuwste P+) vinden in het algemeen dat banken sterk achterblijven in het ‘opvoeden van hun klanten’.  In hetzelfde persbericht wil de Rabobank duidleijk niet tot die groep financiele instellingen gerekend worden. Berry Marttin, lid raad van bestuur van de Rabobank: “Duurzaamheid is essentieel voor het lange termijn succes van bedrijven, van gemeenschappen en van landbouw en voedselvoorziening. Onze klanten maken daarin het verschil.”

De Rabobank kondigt ook aan dat er nieuwe nieuwe financiële oplossingen komen voor koplopers op het gebied van duurzame ontwikkeling. “Duurzame koplopers krijgen voorrang bij financiering en Rabobank verdubbelt de omvang van de dienstverlening aan koplopers.”

Rabobank Samen Duurzaam Sterker
 

 

Downloads

Meer info download je hier:

Het rapport Samen Duurzaam Sterker (PDF) (11960 kb)