Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Harriette Laurijsen, foto Reza Harek
Harriette Laurijsen, foto Reza Harek
23 februari 2016

Radboudumc wil medicijnresten opvangen

Door een cross-sectorale samenwerking wil het Radboudumc de medicijnresten gaan opvangen die waterbedrijven er zo moeilijk uit krijgen. Deze opmerkelijke verbinding werd gelegd door Harriette Laurijsen.

Laurijsen (1971) is beleidsadviseur duurzaamheid bij dit medisch centrum in Nijmegen. Ze geeft alle eer aan MVO Nederland met waar ze voor het eerst kennis maakte met coalitievorming met voor haar totaal vreemde bedrijven.

Haar succesverhaal: “We zijn een van de ziekenhuizen geweest die hebben meegedaan aan het duurzame kledingproject voor de zorg van MVO Nederland. Daar is een nieuwe kledinglijn uitgekomen, die comfortabeler, duurzamer en gezonder is. Sensoren in de stof waarschuwen bij overbelasting, als je bijvoorbeeld verkeerd tilt. De uniformen zijn gemaakt van een duurzame stof die goed gerecycled kan worden.”

Deze coalitie kreeg vergaande gevolgen voor het aanbestedingsbeleid van het Radboudumc: “Dit project van MVO Nederland helpt ons verder. Het krijgt vervolg in onze aanbesteding voor nieuwe dienstkleding. In de ‘oude’ manier van aanbesteden is het gebruikelijk de  eisen op te stellen waar bijvoorbeeld een operatiejas aan moet voldoen, bijvoorbeeld 70 procent polyester en 30 procent katoen. Nu zochten we het gesprek met fabrikanten en ontwerpers en kwamen we veel verder, omdat we gebruik maakten van de expertise die zij hebben. Zo bundelen we onze kennis.”

Sectoroverstijgend is ook de speurtocht van Laurijsen naar het voorkomen van medicijnresten in het oppervlaktewater. Ze vertelt: “We hebben daarover een rondetafelgesprek georganiseerd met partijen, die we anders niet zo snel tegenkomen. Waterschap Rivierenland, waterleidingbedrijf Vitens, de gemeente Nijmegen, de provincie Gelderland, het Rijk, de Radboud Universiteit en uiteraard ook de patiënten. Ook al is de bijdrage van onze organisatie aan de belasting van het aquatisch milieu relatief gering, je hebt natuurlijk wel een concentratie op één plek. Ook is er afval van bijzondere geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld röntgencontrastvloeistof dat gebruikt wordt bij het maken van scans.”

De resultaten: “Uit het onderzoek bleek dat het ene middel veel beter wordt afgebroken dan het andere. Dat heeft dan onze voorkeur, mits het even goed werkt. Door cross-sectoraal te werken hebben we dus van de watersector geleerd waar hun problemen liggen. Zo kunnen wij gaan zoeken naar alternatieven, ook met de farmaceutische industrie. Ook onderzoeken we wat de meest kritische urine is en hoe we deze kunnen gaan opvangen. Dat kan bijvoorbeeld door voor bepaalde patiënten plaszakken in te zetten. Zo kan het apart opgevangen en afgevoerd worden, zonder de hele riolering van het gebouw aan te hoeven passen. Het wordt verbrand als ‘zorgeloos afval’. Het past bij onze strategie om naar een duurzame innovatieve zorg te gaan. Dan heb je andere bedrijfstakken nodig.”

Het met partners uitwerken van deze aanpak noemt MVO Nederland een ‘pressure cooker’. Laurijsen: “Ik heb MVO Nederland echt nodig. We starten nu ook een pilot om lege infuuszakken volgens de principes van de circulaire economie te verwerken. Ze worden nu weggegooid en verbrand. Onze vraag: kunnen we die zakken retourneren aan de leverancier? Dat zetten we dan via MVO Nederland op. Het is zo waardevol dat zij de contacten met de leveranciers willen leggen. Dat haalt bij ons de druk weg. We staan ook niet meer alleen. Twee andere MVO Nederland-partners uit de zorgsector doen ook mee aan deze pilot ‘zorgeloos afval’. Hierdoor creëren we massa en wordt onze impact groter. De organisatie wordt zo een marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar komt.”

Partners van MVO Nederland zoeken partners, om tot meer cross-sectorale samenwerkingsvormen te kunnen komen. Geïnteresseerden kunnen zich hier als partner melden.