Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Statiegeldfles als zwerfafval, foto Mischa Keijser
Statiegeldfles als zwerfafval, foto Mischa Keijser
03 april 2014

Rekensom afschaffen statiegeld deugde niet

De basis waarop is besloten om het statiegeld op grote plastic flessen onder voorwaarden vrij te geven per 1 januari 2015 is onjuist. Dit blijkt uit een rapport van het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau CE Delft.

In dit rapport zijn de werkelijke kosten van de statiegeldsystemen voor grote PET-flessen in kaart gebracht in de vorm van een review en update van het in 2012 opgestelde ‘WUR-rapport’ van dhr. E.U. Thoden van Velzen, dat aan de basis lag van de beslissing om het statiegeld op de grote PET-flessen onder voorwaarden vrij te geven.  De WUR is de Universiteit van Wageningen.

De review van CE Delft laat zien dat de kosten van het statiegeldsysteem in Nederland gemiddeld 3,0 eurocent per fles bedragen in plaats van de eerder door WUR berekende 5,9 eurocent per fles: een factor twee lager. Heel opvallend is de de twee Duitse prijsvechters Aldi en Lidl nauwelijks kosten aan het statiegeld hebben. In een recent artikel in P+ memoreerden we al dat deze ketens de retourflessen overduidelijk inzetten als klantenbinder. Dat is de nieuwe trend, nu ook ontdekt door kledinconcerns als C&A en H&M, die de marketingkosten per nieuwe klant gigantisch omlaag zien gaan, wanneer de bezoeker wat oude kleding inlevert in ruil voor een tegoedbon.

Ook in de CE-berekening is deze factor van klantenbinding nog niet eens meegenomen.

De verschillen met de herbereking komen voort uit het feit dat enerzijds de kosten door WUR zijn overschat: de kosten van ruimtegebruik zijn bijvoorbeeld met 100 procent overschat en de toerekening van het PET-deel bij de inname-automaten met 60 procent. Anderzijds is de materiaalopbrengst met 60 procent ernstig onderschat.

De opdrachtgever van de CE-rapportage is Tomra, een bedrijf dat apparaten maakt om de statiegeldflessen in te nemen. Een belanghebbende dus. Maar in duurzaam Nederland, zeker onder diegenen die werken aan een circulaire economie, is er ook grote weerstand tegen het stopzetten van statiegeld.

Tomra laat weten: “Wij roepen politiek en bestuur dan ook op de in de Raamovereenkomst Verpakkingen ingeslagen weg voor wat betreft afschaffing statiegeld te verlaten.”

P+ geeft hierbij het volledige rapport vrij van CE (PDF). Zie de linkerkolom onderaan.
 

Downloads

Meer info download je hier:

Rapport CE Delft: Kosten Statiegeld (527 kb)