Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
restaurantkeuken
restaurantkeuken
01 juli 2014

Restaurantkeukens worden MVO

Bij een duurzame menukaart in een restaurant hoort ook duurzame keukenapparatuur. Daarom nemen grootkeukenleveranciers MVO op in hun branchekeurmerk.

Wie mooie keukens aan duurzame restaurants levert, moet zelf ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar horen tal van maatregelen bij. Het scheiden van afval, het inzichtelijk maken van de  CO2-afdruk, het compenseren van uitstoot, het hebben van een goed personeelsbeleid en het slaan van een brug met de directe omgeving.

Dat is wat de branchevereniging van grootkeukenleveranciers, de NVLG, heeft afgesproken met MVO Nederland. De NVLG wil dat MVO de standaard wordt in haar branche en neemt om te beginnen deze aspecten van MVO op in haar keurmerk.

De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG) vertegenwoordigt fabrieken, importeurs, projectbedrijven en servicebedrijven in de grootkeukenapparatuur. Zij leveren keukenapparatuur aan onder andere restaurants, grote bedrijven en zorginstellingen. De vereniging ontwikkelde samen met haar leden een actieplan voor de MVO-prioriteiten in de branche. Ook stelde ze haar eigen verantwoordelijkheden vast: wat doet de branchevereniging en wat verwacht zij van haar leden?

Voor toekenning van het NVLG-keurmerk, dat een teken is van de servicegerichtheid en financiële gezondheid van de onderneming, wordt ook maatschappelijk verantwoord ondernemersgedrag een voorwaarde. Het effect van deze stap van de NVLG is dat zeker twee derde van de markt van grootkeukenapparatuur een verduurzamingsslag gaat maken of vasthouden.

De MVO-ambities van de NVLG zijn vastgelegd in een MVO-Manifest. Uwe Reimer, voorzitter van de NVLG en Willem Lageweg, directeur-bestuurder van MVO Nederland, tekenden dit MVO-Manifest tijdens de Algemene Ledenvergadering deze maand. Reimer: “Onze branche moet vooruit en MVO is daar onderdeel van. Je moet meegaan met je tijd. Zorgvuldig omgaan met personeel, je milieu-impact in beeld hebben en betrokken zijn bij je omgeving, hoort gewoon bij het ondernemen.”

José van der Klauw van het MVO Netwerk Brancheorganisaties van MVO Nederland: “De actieve rol en de ambities van de NVLG zijn een positieve stimulans voor de ondernemers in de branche van grootkeukenapparatuur, maar ook een goed voorbeeld voor collega-brancheverenigingen. Een mooie aansluiting bij Ambitie 2020 van MVO Nederland.”

De NVLG is al sinds 2011 actief in het MVO Netwerk Brancheorganisaties. Dit netwerk ondersteunt brancheverenigingen bij het ontwikkelen van MVO-beleid dat specifiek gericht is op de leden van de vereniging en begeleidde de NVLG naar dit MVO-Manifest.

Het netwerk van MVO Nederland voor brancheorganisaties