Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Illustratie Max Kisman
Illustratie Max Kisman
18 oktober 2012

Coöperatie aan enorme revival begonnen

 

De afgelopen tien jaar werden in Nederland 1.135 nieuwe coöperaties opgericht. Deze al honderden jaren oude bedrijfsvorm is aan een enorme revival begonnen. P+ maakte er een Special over.

Een coöperatie is een onafhankelijke vereniging van leden die gezamenlijk willen voorzien in hun economische, sociale en of culturele behoeften door een onderneming te exploiteren waarvan zij de eigenaren en de bestuurders zijn.

De coöperatie is al heel oud: de eerste in Nederland stamt zelfs uit 1795 en bestaat nog steeds: brandverzekeraar OVM De Veenhoop, vandaag 1400 verzekerden tellend. De enkele jaren later opgerichte waarborgmaatschappij Achlum (1811) groeide uit tot de gigant Achmea, met jaarlijks meer omzet dan die andere reus, de Rabobank.

Nederland telt ongeveer 2.600 economisch actieve coöperaties, die 116 duizend werknemers tellen en een gezamenlijke omzet hebben van 111 miljard euro. Dat er het afgelopen decennium meer dan duizenden nieuwe bij zijn gekomen, is het bewijs dat er van een enorme opleving sprake is. Gemiddeld is elke Nederlander lid van 1,8 coöperaties.

In de Special van P+ geeft oud-bestuursvoorzitter van de Rabobank Herman Wijffels een verklaring voor de opleving. “Bij de coöperatie zoals die toen ontstaan is, werkte je samen, om er zelf beter van te worden Nu zie ik een maatschappelijk doel voorop staan. De coöperatie heeft dan niet het primaire doel om er zelf beter van te worden. Hier wordt vaak samengewerkt om bepaalde dingen ter beschikking te hebben, maar ook om verantwoordelijkheid te nemen voor de omgeving waarin je leeft en werkt. We zijn weer bezig zijn om het leven in zijn samenhang te brengen.”

Er bestaan vier typen coöperaties: voor consumenten (Rabobank, Achmea, Coop), ondernemers (land- en tuinbouw, ZZP’ers), werknemers (komt in Nederland nauwelijks voor) en overheid. Het laatste komt de laatste jaren sterk op, vooral onder gemeenten. Denk aan de Coöperatie Parkeerservice, opgericht in 2010, die het parkeermanagement van twaalf leden-gemeenten professionaliseert. En Wigo4IT, ICT-dienstverlener voor de sociale diensten van de vier grootste steden.

De PDF van het artikel over de historie van de coöperatie is gratis te downloaden. Zie de linkerkolom, onderaan.

Wie de volledige Special wil lezen, kan zich op P+ abonneren.

Bericht Bart Speleers

Downloads

Meer info download je hier:

PDF Revival van de Cooperatie P+ (725 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier