Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
zonlicht
zonlicht
25 januari 2013

Hele straten kunnen deze zomer zonne-energie gaan bundelen

Lees ook de update, eind maart 2013 concrete maatregelen verwacht.

Alle daken van een straat. Het complete dak van een school, of van een flatgebouw. Vanaf 1 juli wordt het mogelijk om niet alleen als particulier, maar ook als groep consumenten een nette vergoeding terug te krijgen voor zelf opgewekte energie met zonnepanelen. Dat komt in een voorgestelde wijziging van de Elektriciteitswet te staan. P+ biedt deze brief met de aankondiging van de verandering in de wet van de minister als PDF aan.

Het terugleveren van energie aan het net en daar geld voor krijgen heet salderen. Particulieren mochten dat wel, maar Verenigingen van Eigenaren of coöperaties niet. Vanaf 1 juli 2013 echter wel, zo lang ze maar die zonne-panelen maar niet als een bedrijf gaan exploiteren. Dit komt te staan in een voorgestelde wijziging van de Elektriciteitswet, Gaswet en Warmtewet.

De huidige grens van vijfduizend kWh per jaar is ongunstig als er meer energie wordt opgewekt, wat al snel gebeurt als de inwoners van een straat gezamenlijk zonnepanelen kopen. Dit geldt met name ook voor een Verenigin van Eigenaren of een woningcorporatie die zonnepanelen op het dak van een woningcomplex hebben aangebracht. Zelfs gemeenten klaagden erover, in de laatste aflevering van P+, toen wij vroegen waarom ze het dak van het gemeentehuis niet vol hadden gelegd.

De prijs per kWh voor elektriciteit die van het net wordt afgenomen is nu gemiddeld namelijk tot drie keer zo hoog als de vergoeding die wordt betaald voor aan het net geleverde eigen opgewekte elektriciteit.

De wijziging was in eerste instantie alleen bedoeld voor Verenigingen van Eigenaren. De regeling is nu uitgebreid zodat bijvoorbeeld ook scholen of verhuurde wooncomplexen er gebruik van kunnen maken. De wet zal wel twee restricties kennen:

1. De onbeperkte saldering van duurzaam opgewekte elektriciteit geldt alleen voor kleinverbruikers 

2. Saldering is alleen mogelijk via de aansluiting waarmee zowel elektriciteit aan het net wordt geleverd als elektriciteit van het net wordt afgenomen.

Het wetsvoorstel geeft een belangrijke extra mogelijkheid om een eigen duurzame elektriciteit rendabel te maken. Een groep zonnepanelen die meer dan 5000 kWh per jaar opwekken, zullen in de toekomst financieel namelijk veel interessanter worden. Niet-bedrijfsmatige afnemers zullen zo wellicht sneller besluiten om een eigen energieopwekking te installeren.

Deze maatregel in het 'overgangsrecht' is te vinden in de toelichting van de minister van Economische Zaken, landbouw en Innovatie: "Mede in het licht van de recente motie Van der Werf en Wiegman- van Meppelen Scheppink (Kamerstukken 33000 XIII nr. 69) over het decentraal opwekken van duurzame energie is het overgangsrecht bezien. Om tot de tijd dat de in deze motie gevraagde mogelijkheden onderzocht en waar mogelijk geïmplementeerd zijn, niet onnodige lasten op te leggen aan bestaande initiatieven voor de decentrale opwekking van duurzame energie die over een ontheffing op grond van artikel 15, tweede lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet beschikken, heb ik het overgangsrecht voor deze groep ontheffinghouders verruimd."

Er is dus de komende jaren volop te experimenteren met vormen van ontheffingen, waarna een onderzoek tot een definitieve regelgeving zal zorgen.

Zie de PDF linkerkolom, onderaan.

Zie linkerkolom onderaan voor een PDF van de aankondiging van de wetswijziging.
 

Downloads

Meer info download je hier:

Verruiming saldering (71 kb)