Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Peter Senge
Peter Senge
24 februari 2018

Peter Senge: 5 sleutels voor samenwerken

Samenwerking versnelt duurzame ontwikkelingen. Cross-sectorale coalities kunnen puur goud opleveren. Maar hoe werk je zo effectief mogelijk samen? Niemand minder dan de wereldvermaarde managementgoeroe dr. Peter Senge heeft zich over deze vraag gebogen. Na bestudering van succesvolle praktijken bracht hij alle ervaringen terug tot 5 sleutels. Op donderdag 15 maart is hij (online vanuit Boston) spreker op het event Sustainable MBA in 1 Day.

Als je alle factoren voor succesvolle samenwerking tot op het bot uitkleed, blijven er 5 tips over die je ook dwingen over jezelf na te denken. Ben je zelf niet de grootste belemmering voor een succesvolle verandering? Senge constateert dat de meest geslaagde samenwerkingsverbanden slaagden omdat er moedige mensen aan boord stapten, die hun eigen rol ter discussie durfden te stellen. Dat heb je echt nodig om impact te maken, laat Senge weten op het Network for Business Sustainability.

Sleutel 1: Focus on pressing practical problems.
Sleutel 2: Focus on transforming relationships. Groups must build a sense of mutuality, shared visions of what is possible and real trust.
Sleutel 3: Create spaces for reflection and deeper conversation.
Sleutel 4: Are anchored by a “backbone organization. Highly skilled, dedicated resources are needed to sustain and coordinate complex collaborative networks.
Sleutel 5: Recognize that “We have met the enemy and he is us. Collaborating organizations must see themselves as part of the problem and, consequently, be open to changes in how they think and operate. 

Senge heeft enkele praktijkervaringen tot zijn favorieten bestempeld. Een daarvan is de ‘Detox Challenge’, waarbij Greenpeace de kledingconcerns Nike, Reebok en Adidas aan tafel uitnodigde. Het doel: samen te ontdekken hoe giftige stoffen uit kleding kan worden verbannen in Zuidoost-Azië, om te beginnen in China. Een andere Best Practice op de lijst van Senge is de samenwerking tussen de Wereldbank, ngo’s en bedrijven om 50 procent van de visserij in 10 jaar duurzaam te maken: ’50 in 10’.

Het makkelijkste in dit proces is het probleem te benoemen, schrijft Senge. Het moeilijkste is om in complexe situaties het ‘totaal’ te zien, in plaats van losse stukjes. “Dat is niet slecht. Het is heel menselijk”, begrijpt hij: “Onze visie wordt bepaald door onze eigen achtergrond, onze competenties en doelen. Toch is de echte vraag: erkennen we onze beperkt begrip.”

Een praktische manier om het menselijk tekort aan te vullen is het organiseren van ‘lerende reizen’. Senge blijkt erg gecharmeerd van de trip die 40 mensen van 30 verschillende organisaties maakten onder de vlag van ‘Food Lab network’. Ze brachten samen twee weken in Brazilië door, waar coöperatieve boerenbedrijven werden bezocht, maar ook wereldwijd opererende voedingsconcerns, overheden en leiders van plaatselijke gemeenschappen. Alle deelnemers bouwden samen uit die losse ontmoetingen een totaalbeeld op. Net zo belangrijk waren de urenlange autoritten. Een van de deelnemers vertelde Senge: “Ik stond verbaasd hoe twee mensen dezelfde ervaring delen en toch totaal verschillende dingen zien…”

De verschillende wereldbeelden kunnen wel bij elkaar komen, maar dat vergt tijd. Na een jaar kan het verschil in opvatting en inzicht zelfs een waarde worden. “Ons grootste bezit”, volgens een van de deelnemers aan de trip naar Zuid-Amerika. Voor organisaties die niet de middelen of de tijd hebben  voor een lange reis, raadt Senge ‘kroeg-achtige ontmoetingen’ aan.

Mogelijk gaat Peter Senge op het event 'Sustainable MBA in 1 Day' op 15 maart in Scherpenzeel dieper in op zijn sleutels voor samenwerken, die dateren van najaar 2017 en dus heel recent zijn. Juist dit aspect wil MBA in 1 Day benadrukken: een dag om in een keer bijgepraat te zijn over de belangrijkste nieuwe inzichten op het gebied van duurzaam ondernemen. Senge verwierf wereldfaam met zijn praktische vertalingen van de systeemtheorie in businessmodellen. Hij wordt gezien als een van de meest invloedrijke denkers over management ter wereld, met titels op zijn naam als ‘The Fifth Discipline’.  Het is een van de verplichte boeken in elke serieuze managementopleiding.

Aanmelden voor Sustainable MBA in 1 Day