Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Schiphol Jaarverslag 2014
Schiphol Jaarverslag 2014
20 november 2015

Hoe Schiphol hele waardeketen in 1 plaatje stopt

In een enkel plaatje de complete waardeketen etaleren. Van missie tot duurzame prestatie, met een verbinding naar alle denkbare stakeholders. Schiphol leverde met het Jaarverslag 2014 een kunstwerkje af.

Goed voor een eervolle vermelding van de jury van de Kristalprijs voor innovatie en creativiteit. De makers gaven bij deze gelegenheid zelf toe dat het maken van het digitale jaarverslag 2014 geen sinecure is geweest. Alle kerngegevens moesten tot op het bot worden uitgekleed om alles in een enkele webpagina te krijgen.

Managementgoeroe Michael Porter mag er trots op zijn. Hij beschreef het concept van de waardeketen  in 1985 voor het eerst in zijn boek Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Sindsdien weten we: een waardeketen is een keten van activiteiten. Producten passeren de achtereenvolgende activiteiten van de keten en verwerven hierbij bij iedere activiteit enige waarde. De keten van activiteiten als geheel geeft het product hierbij meer toegevoegde waarde dan de som van de afzonderlijke delen.

Hoe Schiphol deze managementtool visualiseerde is echt fraai. De truc was om enkele basisregels uit de journalistiek als uitgangspunt te nemen. Een nieuwsbericht moet aan enkele criteria voldoen, zoals vermelding om wie het bericht gaat, waar het nieuws zich afspeelt en wanneer het gebeurde. Schiphol vatte alle kerngegevens over het bedrijf samen in vijf thema’s:

+ Waarom
+ Wat
+ Hoe
+ Wie
+ Waarde

Op een achtergrond van de luchthaven onder Amsterdam bij avond draait een radarscherm over deze thema’s heen, om de lezer te verleiden tot het aanklikken van puntjes. Dat zijn in dit geval geen aankomende of vertrekkende vliegtuigen, maar informatieblokjes. ‘Sustainable Performance’ blijkt het sluitstuk te zijn van de keten ‘Wat’, waarin het bedrijf beschrijft dat het handhaven en vergroten van het netwerk van bestemmingen de belangrijkste opdracht is. Het is een doel dat alleen toekomstbestendig is, zo wordt gesteld, wanneer aan voorwaarden van People Planet en Profit wordt voldoen.  Een dialoog met de stakeholders is noodzakelijk.

We citeren: “Schiphol Group is een financieel solide onderneming die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid kent en neemt, en in haar bedrijfsvoering bewuste afwegingen maakt tussen People, Planet en Profit. We kunnen onze luchthavens alleen laten groeien door dit te doen in evenwicht met onze omgeving. We blijven investeren in een goede relatie met omwonenden, sectorpartners, bestuurders en de overheid.”

Bij de keten ‘Wie’ worden al deze stakeholders wat uitvoeriger behandeld, reizigers, airlines, omwonenden, sectorpartners, overheden, financiële stakeholders, business partners en medewerkers. Dat zijn er 2.039, waarvan 31 procent vrouw en 69 procent man, met een ziekteverzuim van 3,6 procent.

Mooi werk. Naar fluisterend wordt beweerd worden duurzaamheidsverslagen niet meer dan hooguit 50 keer door belangstellenden gedownload. Deze interactieve infographic verdient door duizenden mensen bekeken te worden.

Bekijk hier het Jaarverslag Schiphol