Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 december 2011

De 4 belangrijkste redes op MVO-gebied

Wat waren dit najaar de belangrijkste redes op MVO-gebied? P+ selecteerde er vier. Onder hen Paul Schnabel (1948) van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij waarschuwde als eerste voor armoede onder ZZP’ers.

Schnabel sprak op het MBO Koplopersoverleg in Amsterdam. Hij maakte een statement dat er op neer komt dat door de flexibilisering van de arbeidsmarkt  een tweedeling in Nederland, waarbij de werknemers zonder vaste cao-contracten een nieuwe armoedegroep worden. Onder hen ook ondernemers, waar nu al stille armoede wordt geleden.

Schnabel tijdens deze bijeenkomst, onder andere georganiseerd door MVO Nederland en Femke Zwaal van het netwerk Nieuwe Maan: “Er is een toenemende populariteit voor het ondernemerschap. Nederland telt inmiddels 1,2 miljoen Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers). Ze zeggen zelf: Zelfstandigen Zonder Pensioen. En daarmee zie je meteen het probleem. Dit is een groep met twee zwakke punten. Ze willen niet groeien, omdat ze geen personeel aannemen. Dat vinden ze lastig. De andere zwakte is dat ze slecht voor zichzelf zorgen. Ze hebben geen zin of ze hebben geen middelen om geld opzij te zetten voor een pensioenregeling. Dat is wat zorgen baart, omdat het over een grote groep gaat. Wanneer deze groep later met pensioen gaat, zullen de financiële gevolgen duidelijk worden. Nu al behoort een deel van de zelfstandigen tot de groep die binnen de definitie van armoede valt. In totaal geldt dit voor 5,6 procent van de Nederlandse bevolking en daarvan is 12,7 procent zelfstandige, ook al zijn die cijfers wel wat vertekend omdat ze kunstmatig laag worden gehouden. Maar we verwachten de komende jaren een stijging van de armoede in Nederland en dan zal ook deze groep daartoe behoren.”

In de portrettengalerij van P+ verder: oud-premier Jan Peter Balkenende over het belang van sociale innovatie bij MVO, hoogleraar Pier Vellinga die een pleidooi hield voor het inzetten van biovreters en Jan Paul van Soest over de overheid als hindermacht voor duurzame ontwikkelingen. Vellinga en Van Soest spraken op het Springtij Festival op Terschelling, waar eilandbewoner Wouter van Dieren gastheer was. Het volledige artikel is alleen beschikbaar voor abonnees van P+.

Ik abonneer me nu op P+ People Planet Profit

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier