Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
P-Nuts Awards, foto Julie Blik
P-Nuts Awards, foto Julie Blik
18 april 2013

Schoonschip publiekslieveling P-Nuts Awards

Een bouwgroep die een woongemeenschap van 30 duurzame woonboten in Amsterdam-Noord nastreeft. Het idee alleen was goed genoeg om de Publieksprijs van de P-Nuts Awards deze week te winnen.

De naam Schoonschip kan verwarring wekken, want er is al een ouder initiatief met deze naam in het Amsterdamse. De oudste naamgever is een Projectbureau dat woonwagenbewoners aansluit op de vaste riolering. Daarmee stopt het lozen van huishoudelijk afvalwater. Een nobel streven, voor het geval Koningin Màxima nog eens een rondje in de Amsterdamse grachten wil zwemmen.

De nieuwe Schoonschip is een sociale bouwgroep die duurzaam op water wil wonen en dus ook de riolering zeker goed gaat regelen. Onder de initiatiefnemers ook presentatrice Froukje Jansen van ex-omroep Llink, vanuit de motivatie: “Ik wil mijn buren kennen”. Veel van de initiatiefnemers kennen elkaar van de creatieve kolonie op de oude NDSM-werf, waar al veel langer een 'zelfvoorzienende woonboot' ligt, als demonstratieproject.

Op de website staat: “Bij Schoonschip willen burgers voor zowel huurders als kopers een duurzaam drijvend dorp realiseren en hebben daar echt alles al voor geregeld: financiering, bouwtekeningen, huur- en koopmodellen. De enige die het tot nu toe laat afweten (al drie jaar) is de gemeente Amsterdam die hen wel een wortel voorhoudt in de vorm van een waterkavel, maar tot nu toe geen daad bij het woord voegt.” Het probleem is dus nog steeds de plek. Froukje en haar toekomstige buren hebben hun oog laten vallen op het Van Hasseltkanaal, Buiksloterham.

De concrete doelen zijn uitgewerkt in een haalbaarheidsonderzoek en komen neer op:
+ huishoudens van diverse achtergrond, verdeeld over 5 inkomenscategorieën;
+ 100% hernieuwbare warmte en warm watervoorziening;
+ 100% hernieuwbare elektriciteit;
+ 100% behandeling van afvalwater en organisch afval;
+ 100% eigen (drink)watervoorziening;
+ 60-80% nutrient recovery;
+ 50-70% reductie in vraag elektriciteit;
+ 60-80% voedselproductie on-site gebruikmakend lokaal gewonnen nutriënten.

Zoveel ambitieuze doelen leverde  Schoonschip 1,267 publieksstemmen op, maar liefst 30 procent van alle stemmen in totaal. En dat is niet gering, want de P-Nuts Awards kende heel wat meer prijzen, negen in totaal.

+ REloadIT van de gemeente Zaanstad mocht de Innovatie Award in ontvangst nemen.

+ Energie Dongen viel zelfs twee keer in de prijzen: de HIER opgewekt Award voor hun inspanningen in het delen van kennis en de Twynstra Gudde Nieuwe Nuts Award.

+ Zowel de Zeven Heuvelenloop (winnaar Rabobank Mooiste Burgerinitiatief) –die geld bijeenbrengt voor lokale duurzame energie-initiatieven in Nijmegen, als Power2Nijmegen (Mooiste Overheidsinitiatief) –waarmee de gemeente Nijmegen lokale duurzame energie stimuleert en faciliteert- kregen een award.

+  Schoonschip won ook nog eens de Oranje Energie Publieks Award.

+ De P-NUTS Awards voor het Mooiste Idee ging naar Delen = Vermenigvuldigen – waarbij bedrijven en klanten op een ingenieuze manier investeren in elkaar en in zonnepanelen voor scholen. Mooi hierbij is dat iedereen hier beter van wordt, ook financieel.

+ De Mooiste Ondernemers Award van Stichting DOEN ging naar ‘Herman de Zonnestroomverdeler. Met de Herman kunnen bewoners met gedeelde daken zonne-energie opwekken en aan zichzelf leveren zonder last te hebben van de energiebelasting en btw die de overheid hier normaal gesproken over heft.
 

De P-NUTS Awards zijn voor het eerst uitgereikt in 2010 door juryvoorzitters Herman en Herma Wijffels. De P-NUTS Awards is een initiatief van Pauline Westendorp van NEWNRG, Maarten Bruns van Groene Aap en Layana Mokoginta van Purpura pure pr.

Meer over de winnaars van deze prijs