Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Slimmer samenwerken, Tomas Schats
Slimmer samenwerken, Tomas Schats
25 augustus 2012

De 5 basisregels voor Slim Samenwerken

 

Slim samenwerken, dat is het thema van de nieuwe P+. Het is de nieuwe naam voor het ‘Nederlandse polderen’, maar dan toegepast op duurzaam ondernemen. MVO Nederland formuleerde de 5 Basisregels voor succesvol samenwerken.

MVO Nederland voert als motto ‘Samen veranderen’. Het meest gebruikte woord in deze kennis- en netwerkorganisatie is dan ook ‘verbinden’. Vanuit die gedachte stelde directeur Willem Lageweg een lijst met vijf punten op, die als leidraad kan dienen voor slimmer samenwerken tussen zelfstandige organisaties.

De winst zit ‘m vooral in het uitwisselen van kennis, zonder dubbelingen of concurrentie. Het delen van informatie levert allen winst op, zo is de filosofie achter deze aanpak. ‘Kennis is kracht’, zoals hoogleraar Annemieke Roobeek in P+ zegt. Zij is een pionier op het gebied van slim samenwerken. Ook zij stelt het gekozen doel moet dan wel de doelstellingen van de afzonderlijke organisaties overstijgen. Slim samenwerken gaat over strategie.

En dan zou het doel kunnen zijn:

Nederland wereldleider op het gebied van MVO en duurzaamheid.

De 5 basisregels voor Slim Samenwerken

1. Maak helder welke doelen je met elkaar wilt bereiken

2. Onderken welke transitiefase aan de orde is: pioniersfase, opschalen, versnellen of consolideren

3. Bepaal welke acties nodig zijn: binnen het bedrijf, op sector- of ketenniveau en op macroniveau

4. Onderken wie in welke fase en op welk niveau de meeste toegevoegde waarde heeft (complementariteit)

5. Maak duidelijke afspraken over rollen, taken, overdrachtsmomenten en resultaatmetingen

Deze lijst staat als kader ook in het coverinterview met Willem Lageweg en Bernedine Bos van MVO Nederland. Het is als PDF gratis te downloaden.

Website MVO Nederland

Illustratie Tomas Schats
 

Downloads

Meer info download je hier:

MVO Nederland over Slim Samenwerken (PDF) (300 kb)