Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
notaris
notaris
25 juni 2015

Keurmerk ‘Sociale firma’ op komst

De Sociaal-Economische Raad adviseerde sociale ondernemingen naar de notaris te gaan, om daar een eigen keurmerk vast te leggen. Dat label komt waarschijnlijk '30plus-predicaat’ te heten.

Dat is de verwachting nu een groep van vier bedrijven en vertegenwoordigers van sociale ondernemingen bij de Tweede Kamer dit keurmerk deze week hebben bepleit. Vereiste voor zo’n keurmerk is dat minimaal 30 procent van het werk in een onderneming wordt gedaan door mensen met een beperking. Dat sluit aan bij de Europese definitie voor sociale firma. Het keurmerk kan worden opgenomen in de al bestaande PSO-ladder, een keuringssysteem voor inclusief ondernemerschap, zo liet de groep weten. De PSO is een meetinstrument, ontwikkeld door TNO. Hoe socialer een ondernemings is, hoe hoger het op de ladder komt te staan.

In het laatste nummer van P+ vertelt SER-voorzitter Mariëlle Hamer waarom haar Raad tot het advies is gekomen om sociale ondernemingen niet een aparte juridische status te geven, maar te kiezen voor een keurmerk dat juridisch is gewaarborgd.

Erkenning door een keurmerk maakt het voor sociaal ondernemers gemakkelijk om zich te onderscheiden van andere partijen. Dat kan een belangrijke rol spelen bij aanbestedingen. Op termijn kunnen aan die erkenning ook fiscale voordelen of lagere werkgeverslasten worden gekoppeld, zoals in veel andere Europese landen gebruikelijk is. Iets voor op het verlanglijstje bij het belastingplan, wat deze vier partijen betreft. Zo hopen de aanbieders.

En sociale firma voorziet in werk voor mensen met een arbeidsbeperking en heft daardoor een maatschappelijke waarde. Een sociale firma moet echter aan meer criteria voldoen wil zij een social enterprise zijn. Een social enterprise:

+ heeft primair een maatschappelijke missie: impact first.
+ realiseert dat doel als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert;
+ is financieel zelfvoorzienend, gebaseerd op handel of andere vormen van waarde-uitruil, en dus beperkt of niet afhankelijk van giften of subsidies;
+ is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt bestuurd.

De Position Paper van Social Enterprise NL en de andere aanbieders.